Zeventig jaar zonder eten en drinken, kan dat?

Een 82-jarige fakir beweert al zeventig jaar niet gegeten, noch gedronken te hebben. Wetenschappers hebben hem nu in een ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. Ze vermoeden dat hij de waarheid spreekt en dat zijn kwaliteit vele hongerigen kan helpen.

De fakir – Prahlad Jani – bevindt zich op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Ahmedabad. Daar heeft hij onder het strikte toezicht van de artsen in ieder geval al zes dagen niets gegeten en niets gedronken. En zijn lichaam vertoont tot verbazing van de wetenschappers geen enkel effect van honger of uitdroging.

Godin
Als het verhaal van Jani waar is, dan zijn die zes dagen een lachertje. Hij beweert namelijk op zijn zevende van huis te zijn weggegaan en vervolgens als een heilige man door Rajasthan te hebben gewandeld. Enkele jaren daarna is hij gestopt met eten en drinken. Hij beschouwt zichzelf als iemand die van de spirituele adem kan leven. En een godin geeft hem dagelijks via een gat in zijn gehemelte een elixer.

Bedrieger
Het verhaal van Jani zorgt voor twijfel. De één noemt hem een bedrieger. De ander gelooft hem. De wetenschappers die zich nu op de man gestort hebben, hebben hele andere bedoelingen; ze zijn in dienst van defensie en willen de technieken van Jani achterhalen zodat ook soldaten straks langer zonder voedsel en drinken kunnen overleven.

Doorbraak
“Als zijn claims worden geverifieerd dan is dat een doorbraak in de medische wetenschap,” meent onderzoeker G. Ilavazhagan. “We zijn dan in staat om mensenlevens te redden tijdens natuurrampen, op enorme hoogte, op zee en tijdens andere natuurlijke extremen. We kunnen mensen overlevingstechnieken leren voor wanneer er weinig voedsel en water of helemaal niets is.”

Uitval van organen
Inmiddels houdt Jani het goed vol; hij heeft in zes dagen niet gegeten, noch gedronken. Ook heeft hij het toilet niet hoeven bezoeken. De artsen houden hem de komende vijftien dagen nauwlettend in de gaten. De verwachting is dat Jani in die tijd last krijgt van uitdroging, vermoeidheid en gewichtsverlies. Daarop zullen vervolgens organen gaan uitvallen.

Gewichtsverlies
Het is niet voor het eerst dat Jani aan een medisch onderzoek wordt onderworpen. In 2003 onderzocht dokter Sudhir Shah hem. Toen stelde Jani het tien dagen zonder voedsel en water. Volgens Shah hergebruikte Jani de urine die in zijn blaas bleef zitten; het vocht werd gewoon opnieuw geabsorbeerd. Er ontstond echter twijfel toen Jani aan het eind van het onderzoek plots gewicht begon te verliezen.

Vasten
In India is het heel gewoon dat Hindoes en Jaïnisten vasten. Soms houden ze het wel acht dagen zonder voedsel en drinken uit. Hun lichaam loopt daarbij geen schade op.

De meeste mensen kunnen niet langer dan vijftig dagen zonder voedsel. De langste hongerstaking ooit duurde 74 dagen. Daarbij werd natuurlijk wel vocht toegediend; gemiddeld kan een mens slechts drie tot vier dagen zonder vocht. Wetenschappelijk gezien is het verhaal van Jani dan ook – tot het tegendeel met zekerheid bewezen is – een mooie hoax. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd