Zeventien miljoen baby’s wereldwijd ademen giftige lucht in

En dat kan levenslange gevolgen hebben.

Daarvoor waarschuwt UNICEF in een nieuw rapport. De organisatie roept overheden wereldwijd op om in actie te komen en luchtvervuiling terug te dringen. Daar is een goede reden voor: steeds meer onderzoeken tonen namelijk aan dat vervuilde lucht een enorme impact kan hebben op de gezondheid. Jonge kinderen zijn wat dat betreft extra kwetsbaar. “De vervuilende stoffen beschadigen niet alleen de nog in ontwikkeling zijnde longen van baby’s, maar kunnen ook permanente schade toebrengen aan hun nog in ontwikkeling zijnde hersenen en dus hun toekomst,” aldus Anthony Lake, namens UNICEF.

De Wereldgezondheisorganisatie heeft duidelijke limieten opgesteld als het gaat om luchtvervuiling. De kinderen waarover in het rapport gesproken wordt, leven echter in gebieden waar de luchtvervuiling die limieten zo’n zes keer overstijgt.

Zuid-Azië
Wereldwijd zouden op dit moment zo’n 17 miljoen kinderen jonger dan één jaar giftige lucht (zie kader) inademen. Het grootste deel van deze baby’s – zo’n 12,2 miljoen – leeft in Zuid-Azië. Ook Oost-Azië en het Pacifisch gebied is reden tot zorg: daar zouden zo’n 4,3 miljoen baby’s in giftige lucht groot worden.

Kwetsbaar
Dat juist deze jonge kinderen zo kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling heeft meerdere redenen. Zo ademen jonge kinderen sneller, zijn ze fysiek minder sterk en is hun immuunsysteem nog niet helemaal ontwikkeld. Daarnaast zijn ze extra kwetsbaar omdat hun brein – in vergelijking met dat van een volwassene – al bij een lagere dosis vervuilende stoffen schade kan oplopen.

Aanpak
Er zijn verschillende maatregelen die genomen moeten worden om juist deze kwetsbare baby’s te beschermen. Zo zouden landen meer moeten investeren in schone, hernieuwbare energiebronnen en de vervuilende fossiele brandstoffen af moeten zweren. Dergelijke maatregelen hebben niet alleen een positieve impact op de gezondheid, maar ook op het klimaat. Daarnaast zou ook een slimmere indeling van steden – waarbij vervuilende fabrieken ver van scholen en ziekenhuizen worden geplaatst – kunnen helpen. Net als een effectieve afvalinzameling, waardoor dat niet langer op straat verbrand hoeft te worden. Ook is het van belang dat overheden hun luchtvervuiling gaan monitoren, zodat de omvang van het probleem en de impact van eventuele maatregelen helder wordt.

Uiteindelijk is iedereen bij deze maatregelen gebaat, zo benadrukt Lake. “Kinderen beschermen tegen luchtvervuiling, is niet alleen goed voor de kinderen. Het is ook goed voor de samenleving, doordat het resulteert in lagere gezondheidskosten, een verhoogde productiviteit en een veiliger, schoner milieu voor iedereen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd