Zesjarig meisje denkt reeds dat het andere geslacht genialer is

Meisjes associëren genialiteit op hun zesde reeds sterker met jongens dan met hun eigen geslacht.

En vanaf die leeftijd vermijden meisje reeds werkzaamheden waarvan gezegd wordt dat ze genialiteit vereisen. Dat schrijven onderzoekers in het blad Science.

Experimenten
Ze baseren zich op experimenten met kinderen tussen de vijf en zeven jaar oud. De kinderen kregen een verhaal te horen over een individu waarvan verteld werd dat het ‘heel, heel slim was’ en moesten vervolgens aangeven of het individu een man of een vrouw was. De meisjes die zes en zeven jaar oud waren, bleken veel minder vaak dan jongens van dezelfde leeftijd te vermoeden dat het ‘heel, heel slimme individu’ een vrouw was.

WIST JE DAT…

…ouders vandaag de dag – ondanks dat ze vaak beiden werken – meer tijd besteden aan hun kinderen dan vorige generaties deden?

Spel voor slimme kinderen
In een tweede experiment speelden kinderen van zes en zeven jaar oud twee spelletjes. Het ene spel werd omschreven als ‘een spel voor heel, heel slimme kinderen’. Het andere werd omschreven als ‘een spel voor kinderen die heel, heel erg hun best doen’. Inhoudelijk – en ook qua spelregels – leken de spelletjes heel sterk op elkaar. Na afloop kregen de kinderen een aantal vragen over de spelletjes. Zo werd ze bijvoorbeeld gevraagd of ze de spellen leuk vonden of niet. Meisjes bleken veel minder geïnteresseerd te zijn in het spelletje ‘voor slimme kinderen’ dan jongens. De jongens en meisjes bleken evenveel interesse te hebben in het spel ‘voor kinderen die goed hun best doen’.

Vijfjarigen
De onderzoekers herhaalden het laatstgenoemde experiment nog eens. Maar nu namen ook kinderen van vijf jaar deel. Meisjes en jongens van vijf jaar oud bleken niet meer interesse te hebben in het spel ‘voor kinderen die goed hun best doen’ dan in het spel ‘voor heel slimme kinderen’. Dat was in lijn met het eerdere experiment dat liet zien dat kinderen op deze leeftijd nog niet ten prooi vallen aan stereotyperingen omtrent genialiteit.

Het onderzoek laat volgens de wetenschappers zien dat bepaalde stereotyperingen al heel vroeg vorm krijgen. En er zijn sterke aanwijzingen dat die stereotyperingen een leven lang stand houden, met alle gevolgen van dien. “Ook al is de stereotypering omtrent genialiteit niet in lijn met de werkelijkheid eist het stereotype zijn tol als het gaat om de ambities van meisjes en hun uiteindelijke carrières,” stelt onderzoeker Andrei Cimpian. “Onze maatschappij is geneigd om genialiteit sterker te associëren met mannen dan met vrouwen en die opvatting houdt vrouwen weg van banen waarvan aangenomen wordt dat ze genialiteit vereisen,” voegt onderzoeker Lin Bian toe. “Eerder onderzoek wees uit dat volwassen vrouwen minder sterk vaak een hogere graad behalen in domeinen waarvan aangenomen wordt dat ze genialiteit vereisen en deze nieuwe resultaten laten zien dat deze stereotyperingen de keuzes van meisjes al op een hartverscheurende jonge leeftijd beïnvloeden,” stelt onderzoeker Sarah-Jane Leslie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd