Zelfs als je niets doet en aan niks bijzonders denkt, kan uit je brein worden afgelezen of je liberaal of conservatief bent

Deze resultaten suggereren dat de biologische en neurologische wortels van onze politieke voorkeur veel dieper reiken dan gedacht.

Wetenschappers hebben aangetoond dat ze met behulp van hersenscans verrassend goed iemands politieke voorkeur kunnen voorspellen. De opmerkelijke bevindingen zijn te lezen in het vakblad PNAS Nexus. Met geavanceerde technieken slaagde het team erin uit het brein af te lezen of iemand liberaal of conservatief is.

Studie
In de studie werden 174 gezonde volwassenen onderzocht die standaardtaken uitvoerden terwijl ze zich in een MRI-scanner bevonden. Vervolgens werden de hersenscans geanalyseerd met behulp van geavanceerde kunstmatige-intelligentietechnieken en supercomputers. “Geen van de taken die de proefpersonen uitvoerden was ontworpen om partijdige reacties uit te lokken,” licht onderzoeker Seo Eun Yang toe. “Maar we ontdekten dat we uit de hersenscans wel konden opmaken of ze zich eerder met het liberalisme, of met het conservatisme vereenzelvigen.”

Taken
Enkele van de uitgevoerde taken bleken in het bijzonder de politieke voorkeur van de deelnemers te verraden. Eén daarvan was de beloningstaak, waarbij deelnemers geld konden winnen of verliezen op basis van hoe snel ze op een knop drukten. Door middel van deze taak slaagden de onderzoekers er opmerkelijk genoeg in nauwkeurig politiek extremisme te voorspellen – en dus te bepalen wie zichzelf als erg conservatief of erg liberaal identificeerden. Tijdens de empathietaak kregen deelnemers foto’s te zien van mensen met neutrale, blije, verdrietige en angstige gezichten. En alleen deze taak bleek significant geassocieerd met een meer gematigde ideologie.

“Deze resultaten suggereren dat politiek denken nauw verbonden kan zijn met emotie en je emotionele reactie,” aldus onderzoeker James Wilson. “Daarnaast moet er echter meer onderzoek gedaan worden om de relatie tussen de beloningstaak en extreme politieke opvattingen te begrijpen.”

Stilzitten
Maar niet alleen door middel van de uitgevoerde taken werd de politieke voorkeur van de deelnemers geopenbaard. Zelfs toen de deelnemers werd gevraagd stil te zitten en aan niets bijzonders te denken, toonden de resulterende hersenscans een verband met een politieke voorkeur aan. “Zelfs zonder enige stimulans kunnen de hersenen ons de politieke oriëntatie van een persoon vertellen,” stelt Wilson. De studie toont aan dat activiteit in specifieke hersengebieden – namelijk in de amygdala, gyrus frontalis inferior en hippocampus – het sterkst geassocieerd is met de politieke overtuiging.

Wortels
Deze resultaten suggereren dat de biologische en neurologische wortels van onze politieke voorkeur veel dieper reiken dan gedacht. “Hoewel we in deze studie een verband vonden tussen bepaalde hersenactiviteit en politieke voorkeur, kunnen we niet verklaren wat de oorzaak is,” aldus onderzoeker Skyler Cranmer. “Wat we ook niet weten, is of die hersenactiviteit er is vanwege de ideologie die mensen kiezen of net andersom; dat de ideologie van mensen wordt veroorzaakt door de specifieke hersenactiviteit. Het zou ook nog een combinatie van beide kunnen zijn.”

De studie is de grootste tot nu toe die met behulp van MRI-scans van de hersenen de politieke voorkeur van proefpersonen onderzoekt. Bovendien blijkt de nieuwe methode een veel effectievere manier om iemands politieke voorkeur te voorspellen dan bestaande modellen, die vooral gebaseerd zijn op de stemkeuze van de ouders. “Kunnen we politiek gedrag begrijpen door alleen naar de hersenen te kijken? Het antwoord is een vrij volmondig ‘ja’,” besluit Cranmer.

Bronmateriaal

"Brain scans remarkably good at predicting political ideology" - The Ohio State University
Afbeelding bovenaan dit artikel: Cosmin4000 from Getty Images Pro (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd