Zeldzaam houten beeld van farao ontdekt


  Een bijzondere vondst in Egypte vertelt ons meer over de rituele activiteiten van de oude Egyptenaren tijdens het Osirisfestival.

  Een team van de University of Toronto heeft een kapel teruggevonden waarin de god Osiris vereerd werd. In de kapel werd een houten beeld van een koning ondekt. Ook vonden de onderzoekers een monument met daarin de overblijfselen van meer dan 80 dierlijke mummies. Het houten beeld stelt mogelijk de vrouwelijke koning Hatsjepsoet voor. Het zou gebruikt zijn tijdens een ceremonie die deel uitmaakte van een festival waarbij het hiernamaals van Osiris centraal stond. Tijdens de ceremonie droegen priesters houten beelden van koninklijke voorouders en goden naar kistjes in de kapel.

  Festival
  Veel oude Egyptenaren, van alle rangen en standen, bouwden kapellen en monumenten langs de route die de stoet tijdens het festival liep. Dit deden zij om hun deelname aan het feest en hun band met Osiris te vereeuwigen. Er mocht echter niet te dicht bij de route gebouwd worden, anders riskeerde men de doodstraf. De onderzoekers denken dat de elite wel toestemming had om dicht langs de route te bouwen. De gevonden offerkapel, die dateert uit ergens tussen 1990 en 1650 voor Christus, staat namelijk zeer dicht tegen de weg aan. Volgens onderzoeker Pouls Wegner laat de vondst zien dat minimaal één zo’n soort kapel in het dichtbebouwde gebied mocht staan en zelfs na 800 jaar na de constructie ervan, offers ontving.

  Hatsjepsoet
  Hatsjepsoet werd in stenen beelden vaak weergegeven als man. De farao kleedde zich waarschijnlijk ook zo. Dit deed zij omdat de Egyptische farao een zoon zou zijn van de god Amon-Ra. Het houten beeld dat gevonden is, heeft echter een smallere taille dan normaal en een fijne kaaklijn. Kenmerken die haar vrouwelijkheid weergeven. Het is één van de weinig koninklijke houten beelden die er bestaat.

  In een offer kapel in Abydos in Egypte is een houten beeld van een koning gevonden. Mogelijk stelt het beeld de vrouwelijke farao Hatsjepsoet voor. De foto is gemaakt door Mary-Ann Pouls Wegner van de University of Toronto.

  Dieren
  Het team vond ook een veel groter gebouw dat waarschijnlijk dienst deed als een tempel of een koninklijke kapel uit de Ramessidische periode (1200-1050 v.Chr.). De onderzoekers denken dat het gebouw, lang na zijn aanvankelijke constructie, opnieuw werd gebruikt als depot voor mummies van dieren tijdens het festival. Zij vonden namelijk een hoop dierlijke botten en resten van linnen. Er werden twee katten, drie schapen of geiten en minstens 83 honden ontdekt. Een aantal dieren leek hersteld te zijn van verwondingen. Dit wijst erop dat de oude Egyptenaren de dieren verzorgden alvorens deze aan de god Wepwawet werden geofferd. Wepwawet speelde een belangrijke rol tijdens het Osirisfestival: hij was de leider van de stoet en de beschermer van de begraafplaats.

  De vondst, die gedaan werd in Abydos in Egypte, is bijzonder. Het geeft nieuw inzicht in hoe de oude Egyptenaren het hiernamaals van de god Osiris vierden. Ook het houten beeld dat mogelijk farao Hatsjepsoet voorstelt, is een zeldzame vondst. Eerder werden slechts een klein aantal van zulke beelden gevonden.

  Bronmateriaal

  "Statue, chapels and animal mummies found in Egypt by U of T team" - utoronto.ca
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rama (cc via commons.wikimedia.org).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd