Zeespiegelstijging kan op korte termijn flink worden afgeremd

zee

Evenveel CO2 blijven uitstoten en toch de zeespiegelstijging die gebieden wereldwijd bedreigt, afremmen. Het kan, zo suggereert nieuw onderzoek.

En wel door de uitstoot van vier vervuilende stoffen die relatief kort in de atmosfeer vertoeven terug te dringen. Het gaat om methaan, fluorkoolwaterstoffen, ozon in de troposfeer en zwart koolstof. Deze gassen verblijven ongeveer een week tot tien jaar in de atmosfeer en daarmee is hun verblijf daar relatief kort: CO2 kan eeuwen op rij in de atmosfeer blijven hangen. Wel beïnvloeden deze vier gassen het klimaat sneller dan CO2 dat doet.

Lagere zeespiegel
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat wanneer we in 2015 starten met het terugdringen van de uitstoot van deze vier gassen, dat in 2050 kan resulteren in een flink lagere temperatuurstijging dan nu wordt voorspeld. Nu hebben de onderzoekers gekeken welke gevolgen een beperkte uitstoot van deze gassen voor de zeespiegelstijging heeft. Uit hun onderzoek blijkt dat het terugdringen van de uitstoot de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt tijdelijk met zo’n 25 tot 50 procent kan vertragen. En dat zou tegen het jaar 2100 kunnen resulteren in een 22 tot 42 procent lagere zeespiegelstijging dan nu wordt voorspeld.

Verminderde dreiging
“Om een mogelijk gevaarlijke zeespiegelstijging te voorkomen, zelfs wanneer we de uitstoot van koolstofdioxide niet direct kunnen terugdringen, kunnen we de uitstoot van kortstondige vervuilende stoffen beperken,” concludeert onderzoeker Aixue HU. “Dit nieuwe onderzoek toont aan dat de samenleving de bedreiging voor kuststeden significant kan verminderen door snel een handvol vervuilende stoffen te beperken.”

Haalbaar

Maar is het wel haalbaar om de uitstoot van deze vier gassen terug te dringen? Ja, zo blijkt uit onderzoek van economen. Het is mogelijk om de uitstoot van deze vier gassen de komende decennia met 30 tot 60 procent terug te schroeven.

Hoopgevend
Het onderzoek is om meerdere redenen hoopgevend. Naarmate de aarde verder opwarmt, smelt het zee-ijs en de gletsjers. Dat leidt tot een zeespiegelstijging: de laatste jaren stijgt de zeespiegel gemiddeld 3 millimeter per jaar. Als de opwarming zo doorgaat, resulteert dat deze eeuw nog in een zeespiegel die naar verwachting zo’n 18 tot 59 centimeter hoger ligt. En die extra centimeters kunnen er wel eens voor zorgen dat diverse gebieden wereldwijd onder water komen te staan. Een doeltreffende manier om deze zeespiegelstijging tegen te gaan, is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar daarover kunnen landen het maar moeilijk eens worden. Dat er nu een alternatief is, is daarom hoopgevend. Zeker omdat de technologieën om de uitstoot van deze vier vervuilende stoffen te beperken, reeds voorhanden zijn.

Haast
Maar: het is zaak om haast te maken, zo benadrukken de onderzoekers in het blad Nature Climate Change. Want hoe langer we wachten, hoe kleiner het effect dat het terugdringen van de uitstoot van de kortstondige vervuilende stoffen heeft. Stel dat we bijvoorbeeld zouden wachten tot het jaar 2040, dan zou het effect tegen het jaar 2100 maar liefst een derde kleiner zijn.

“We moeten onthouden dat koolstofdioxide op lange termijn nog steeds de belangrijkste factor is als het gaat om de zeespiegelstijging,” benadrukt onderzoeker Warren Washington. “Maar we kunnen de komende decennia echt een verschil maken door andere soorten uitstoot terug te dringen.” “Het terugdringen van de uitstoot van deze gassen kan gemeenschappen aan de kust meer tijd geven om zich voor te bereiden op een stijgende zeespiegel,” voegt onderzoeker Claudia Tebaldi toe.

Bronmateriaal

"Cutting specific pollutants would slow sea level rise" - National Center for Atmospheric Research / University Corporation for Atmospheric Research (via Eurekalert.org).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Francisco Martins (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd