Zeespiegel stijgt zo’n zestig procent sneller dan gedacht

Een nieuw onderzoek suggereert dat de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change als het gaat om de zeespiegelstijging veel te rooskleurig zijn. De zeespiegel blijkt met 3,2 millimeter per jaar te stijgen: aanzienlijk meer dan de voorspelde 2 millimeter per jaar.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Environmental Research Letters. Ze trekken die conclusie nadat ze temperaturen en de hoogte van de zeespiegel in de afgelopen twee decennia bestudeerden. Ze vergeleken de situatie met de situatie die het IPCC in haar derde assessment (2001) en vierde assessment (2007) voorspeld had. De onderzoekers hielden hierbij vanzelfsprekend rekening met fenomenen die de temperaturen op korte termijn laten schommelen (denk aan El Niño, variaties in zonneactiviteit, vulkaanuitbarstingen).

Temperatuur
Uit het onderzoek bleek dat de temperatuur wereldwijd elk decennium ongeveer 0,16 graden Celsius stijgt. Dat is keurig in lijn met de voorspellingen van het IPCC.

WIST U DAT…

…het zee-ijs op de Noordpool dit jaar flink smolt? Nog nooit werd er zo weinig zee-ijs gemeten als in augustus van dit jaar.

Zeespiegelstijging
Maar de zeespiegelstijging was minder in lijn met wat het IPCC verwachtte. Op het moment stijgt de zeespiegel zo’n zestig procent sneller dan het IPCC in haar vierde assessment voorspeld had.

Interne variabiliteit
Dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht, heeft zeer waarschijnlijk niets te maken met de zogenoemde interne variabiliteit in het klimaatsysteem (interne schommelingen in het klimaatsysteem zoals oceaanstromingen die veranderen, El Niño, etc.), zo stellen de onderzoekers. Ook blijkt uit het onderzoek dat niet door het klimaat ingegeven factoren die invloed uitoefenen op het stijgen van de zeespiegel (bijvoorbeeld opslag van water in reservoirs, het onttrekken van grondwater) het verschil tussen de werkelijke situatie en de voorspelde situatie niet kunnen verklaren.

“Dit onderzoek laat maar weer eens zien dat het IPCC geen alarmist is, maar in feite het probleem van klimaatverandering onderschat heeft,” stelt onderzoeker Stefan Rahmstorf. “Dat betreft niet alleen de stijging van de zeespiegel, maar ook extreme situaties en het smelten van het zee-ijs op de Noordpool.” De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is de voorspellingen van het IPCC te checken: wereldwijd worden er heel wat beleidsstukken op deze voorspellingen gebaseerd.

Bronmateriaal

"Sea-levels rising faster than IPCC projections" - Iop.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Julie G (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd