Zeespiegel stijgt komende eeuwen flink

Zelfs als de aarde een succesvol klimaatbeleid lanceert en de opwarming beperkt blijft, stijgt de zeespiegel de komende eeuwen nog flink: ongeveer 75 tot 80 centimeter ten opzichte van het jaar 2000.

Rond het jaar 2300 stijgt de zeespiegel nog verder: waarschijnlijk zo’n 2,7 meter. Dat blijkt uit een onderzoek van diverse wetenschappers, waaronder medewerkers van de Wageningen University. Ze bestudeerden de zeespiegelstijgingen die de laatste duizend jaar plaatsvonden. Ook keken ze naar de huidige uitstoot van broeikagassen en hoe deze zich de komende eeuwen gaat ontwikkelen.

Beperken
Op dit moment kunnen we de opwarming van de aarde nog iets afremmen. En wel door een effectief klimaatbeleid toe te passen. Daarmee zouden we de opwarming moeten kunnen beperken tot zo’n 1,5 graad Celsius. Dan zal de zeespiegelstijging rond het jaar 2300 waarschijnlijk lager uitvallen, maar nog altijd 1,5 meter bedragen. Als we de opwarming niet zo sterk weten te beperken en de temperatuur de komende eeuwen 3 graden Celsius hoger komt te liggen, is tegen het jaar 2300 mogelijk sprake van een zeespiegelstijging van tussen de 2 en 5 meter. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Nature Climate.

WIST U DAT…

Nu
Als één ding na het lezen van dit onderzoek wel duidelijk wordt, dan is dat dat we nu maatregelen moeten nemen. “Vanwege de lange periode die de ijs- en watermassa’s nodig hebben om te reageren op de opwarming van de aarde, bepaalt onze huidige CO2-uitstoot het niveau van de zeespiegel voor de komende eeuwen,” concludeert onderzoeker Michiel Schaeffer. Maar wat moeten we dan nu doen? Nou, bijvoorbeeld de uitstoot verminderen (door duurzame energie te gebruiken) en CO2 afvangen en opslaan.

Verschillen
In 2008 kwam de Nederlandse Delta Commissie met een onderzoek waarin de zeespiegelstijging werd voorspeld. De zeespiegelstijging die wetenschappers nu voorspellen, valt iets lager uit. Dat is logisch: de commissie gebruikte cijfers waarin een succesvol klimaatbeleid nog niet aan de orde was. Vandaar dat de zeespiegelstijging hoger uitviel. Het nieuwe onderzoek laat zien dat een succesvol klimaatbeleid een verschil kan maken. Maar zelfs als de wereld zich aan de afspraken die tijdens de klimaattop in Kopenhagen en Cancún zijn gemaakt, houdt, stijgt de zeespiegel deze eeuw harder dan in de vorige eeuw.

Een hogere zeespiegel is zorgwekkend. Zeker voor gebieden die laaggelegen zijn. Denk aan Bangladesh en diverse eilanden in de Stille Oceaan. Maar ook een stad als New York loopt meer risico’s. Nu vindt er gemiddeld elke eeuw nog een overstroming plaats, met de hogere temperaturen wordt dat één keer in de drie jaar. Bovendien is het twijfelachtig of kustgebieden zich wel snel genoeg aan de stijgende zeespiegel kunnen aanpassen. Die stijging gaat namelijk naar verwachting vrij snel.

Bronmateriaal

"Berekening wijst op significante stijging zeespiegel in komende eeuwen" - WUR.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door U.S. Geological Survey (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd