Zeespiegel stijgt 2,3 meter voor elk graadje dat het warmer wordt

zeespiegel

Voor elke graad die de aarde de komende millennia warmer wordt, stijgt de zeespiegel zo’n 2,3 meter. Dat stellen wetenschappers van de Oregon State University in een uitgebreid onderzoek.

“Ons onderzoek is niet bedoeld om uit te zoeken hoe sterk de planeet opwarmt of hoe snel de zeespiegel zal stijgen,” benadrukt onderzoeker Peter Clark. “Wij probeerden vast te stellen hoe sterk de zeespiegel over een langere tijdsperiode voor elke graad dat de planeet warmer wordt, zal stijgen.”

Smeltende gletsjers en meer
De onderzoekers deden dat door rekening te houden met vier factoren die een bijdrage leveren aan de wereldwijde zeespiegelstijging: smeltende gletsjers, de smeltende ijskap van Groenland en Antarctica en het feit dat de oceanen doordat ze opwarmen, uitzetten. In het verleden hebben wetenschappers deze factoren al los van elkaar bestudeerd, maar dit is het eerste onderzoek waarbij ze alle vier in één analyse worden meegenomen. De onderzoekers voerden tal van simulaties uit om te achterhalen hoe deze vier factoren reageren op opwarming en wat dat betekent voor de wereldwijde zeespiegelstijging.

Groenland
Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin ijs smolt en de zeespiegel steeg over het algemeen evenredig was met de mate waarin de aarde opwarmde. Alleen Groenland vormde daarop een uitzondering. “Wanneer de ijskap op Groenland over duizenden jaren smelt en lager wordt, neemt de temperatuur door het verlies aan hoogte toe. Voor elke duizend meters aan hoogteverlies, wordt het er zo’n zes graden warmer. Dat verlies aan hoogte zal het smelten van de Groenlandse ijskap versnellen.”

Verschillen

Toch zijn er ook verschillen tussen het verleden en de toekomst. In het verleden werden zeespiegelstijgingen vooral veroorzaakt doordat de oceaan uitzette en gletsjers smolten. In de toekomst zal het smelten van de Groenlandse ijskap een enorme bijdrage leveren (deze ijskap kan wel eens helemaal verdwijnen). En ook het ijs op Antarctica doet een flinke duit in het zakje (deze ijskap zal niet helemaal verdwijnen, maar wel flink afnemen).

Verleden
De onderzoekers keken niet alleen naar de vier factoren die bijdragen aan een zeespiegelstijging. Ze vergeleken de zeespiegelstijging die uit hun simulaties rolde ook met zeespiegelstijgingen uit het verleden. “De simulaties van toekomstige scenario’s bleken consistent met bewijs van zeespiegelstijgingen in het verleden,” stelt Clark. “Zo’n 120.000 jaar geleden was het bijvoorbeeld één tot twee graden warmer dan nu en was de zeespiegel zo’n vijf tot negen meter hoger. Dat is consistent met wat onze modellen voor de toekomst voorspellen.”

De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten waarschijnlijk niet op korte termijn zichtbaar zullen worden. “Onthoud dat de voorspelde zeespiegelstijging van 2,3 meter voor elke graad die het warmer wordt, van toepassing is op een periode van duizenden jaren. Als het de komende twee jaar een graad warmer wordt, hoeven de zeespiegels niet direct te stijgen. De aarde moet opwarmen en die toegenomen hitte over een langere periode vasthouden.” Is er dan misschien toch nog een mogelijkheid om die opwarming tegen te gaan? Bijvoorbeeld door de uitstoot van CO2 sterk terug te dringen? Clark is voorzichtig. “Koolstofdioxide blijft lang hangen en de hoeveelheden die we in de atmosfeer hebben uitgestoten zullen daar duizenden jaren blijven. Zelfs als we de uitstoot beperken, zal de zeespiegelstijging door toedoen van de opwarming van de aarde significant zijn.”

Bronmateriaal

"Scientists outline long-term sea-level rise in response to warming of planet" - Oregonstate.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nattu (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd