Is de zeespiegel in het jaar 2500 vijftien meter hoger?

Door de uitstoot van broeikasgassen ligt er een enorme stijging van de zeespiegel in het verschiet, die veel hoger uitpakt dan eerder gedacht.

Als wij mensen blijven doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen, is het goed mogelijk dat in 2500 de zeespiegel met bijna vijftien meter gestegen is. Naar schatting zal de zeespiegel in 2100 al met één meter gestegen zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amerikaanse onderzoekers dat onlangs gepubliceerd is in Nature. “Dit is een ramp voor veel laaggelegen steden,” aldus Robert DeConto, een van de onderzoekers.

Smeltend ijs

Niet het drijvende zee-ijs op Antarctica en de Noordpool zorgt voor de stijgende zeespiegel, maar juist het ijs dat op het land rust. Als dit landijs smelt, zal dit de stijging van de zeespiegel veroorzaken.

IJstijd
De onderzoekers bestudeerden de stijging van de zeespiegel tijdens verschillende warme periodes in het verleden. Ze keken onder meer naar een warmere periode tussen twee ijstijden van ongeveer 125.000 jaar geleden en naar periodes in het Plioceen (ongeveer 3 miljoen jaar geleden). De hoogte van de zeespiegel varieerde van een paar meter tot twintig meter hoger dan vandaag de dag. Dit impliceert dat de Arctische ijskap ontzettend gevoelig is voor klimaatopwarming.

Modellen
Om dit verder te onderzoeken integreerden de onderzoekers nieuwe processen die eerder buiten beschouwing werden gelaten in driedimensionale ijskapmodellen. Hierdoor konden de onderzoekers de effecten van smeltwater, het afbreken van ijsplaten en het ineenstorten van verticale ijswanden nader bestuderen. Hieruit blijkt dat de opwarming van de atmosfeer in de toekomst de grootste bijdrage levert aan het smelten van ijs.

Oceaan
De opwarming van de oceaan levert op dit moment de grootste bijdrage aan het smelten van de ijskap. Als echter de uitstoot van broeikasgassen verder doorgaat, zal de opwarming van de atmosfeer het stokje overnemen. “De opwarming van de zee zorgt ervoor dat ijs smelt, maar belangrijker is de uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot zorgt voor een warmere atmosfeer. Dit wordt de belangrijkste drijfveer van de smeltende ijskap,” schrijven de onderzoekers.

“De uitstoot van broeikasgas is de belangrijkste drijfveer voor de smeltende ijskap”

“De toekomstige zeespiegelstijging is in ons model hoger dan tot nu toe werd gedacht,” zegt onderzoeker David Pollard. “Maar het is wel gebaseerd op betrouwbare gegevens en komt overeen met geologische bewijzen van eerdere zeespiegelstijgingen. Onze resultaten kunnen beschouwd worden als dat wat in het slechtste geval kan gebeuren. Ze zullen dan ook in de toekomst serieus moeten worden genomen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd