Zeespiegel blijft nog 500 jaar stijgen

Zelfs als we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen blijft de zeespiegel nog jaren stijgen. Dat blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers baseren hun conclusies op klimaatmodellen. In deze modellen gingen ze op zoek naar het verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en het niveau van de zeespiegel. Vervolgens keken ze 500 jaar vooruit. “We kijken niet naar wat er met het klimaat gebeurt, maar richten ons enkel op de zeespiegel,” vertelt onderzoeker Aslak Grinsted.

Uitstoot
Eerst keken de onderzoekers hoe de uitstoot van broeikasgassen zich ontwikkelt. Vervolgens werd dit model getoetst aan de actuele situatie en waar nodig bijgesteld. Daarna werd het model gebruikt om te voorspellen hoe ver de zeespiegel zou gaan stijgen.

Wat weten we?

Nederlandse wetenschappers brachten onlangs een nieuwe brochure uit waarin fabels en feiten omtrent klimaatverandering van elkaar worden gescheiden.

Scenario’s
De onderzoekers rekenden vier scenario’s door. In het meest pessimistische scenario is de zeespiegel in het jaar 2100 1,1 meter gestegen. In het jaar 2500 is de zeespiegel 5,5 meter hoger dan nu. In het meest optimistische geval gaat het om stijgingen van respectievelijk 0,6 en 1,8 meter. Maar zelfs in dat optimistische scenario is dus sprake van een stijging, zo benadrukken de onderzoekers in het blad Global and Planetary Change.

Reactietijd
“In de twintigste eeuw is de zeespiegel gemiddeld 2 millimeter per jaar gestegen, maar het gaat steeds sneller en de afgelopen decennia is de stijging 70 procent sneller gegaan. Zelfs als we de concentraties (vervuilende stoffen, red.) in de atmosfeer weten te stabiliseren en stoppen met het uitstoten van broeikasgassen kunnen we de stijging van de zeespiegel steeds sneller zien plaatsvinden, omdat de zee en ijskappen een langere reactietijd hebben.”

De onderzoekers zijn zich bewust van het feit dat hun berekeningen gebaseerd zijn op veel onzekerheden. Maar een stijging van 75 centimeter in 2100 en twee meter in 2500 lijkt ze toch heel aannemelijk.

Bronmateriaal

"Sea levels will continue to rise for 500 years" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Scheherazade Al Arab (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd