Zebravink wordt mogelijk sneller oud door verkeerslawaai

Blootstelling aan lawaai zorgt ervoor dat de telomeren van zebravinken versneld korter worden.

Wetenschappers bestudeerden 263 zebravinken. De dieren werden in drie groepen onderverdeeld. De eerste groep bestond uit zebravinken wiens ouders aan verkeerslawaai waren blootgesteld en die zelf tot 18 dagen nadat ze uit het ei waren gekropen verkeerslawaai te horen kregen. De tweede groep bestond uit zebravinken wiens ouders niet aan lawaai waren blootgesteld, maar die zelf tussen de 18e en 120e dag van hun leven verkeerslawaai hoorden. De derde groep was een controlegroep, bestaande uit zebravinken die geen verkeerslawaai te horen kregen en wiens ouders ook niet aan verkeerslawaai waren blootgesteld.

Resultaten
De zebravinken uit de tweede groep bleken zodra ze 120 dagen oud waren aanzienlijk kortere telomeren te hebben dan de zebravinken die tot 18 dagen nadat ze uit het ei waren gekropen aan verkeerslawaai waren blootgesteld. Het suggereert dat de zebravinken wiens ouders aan verkeerslawaai waren blootgesteld en die zelf tussen de 18e en 120e dag van hun leven verkeerslawaai hadden gehoord sneller oud werden. De zebravinken wiens ouders aan verkeerslawaai waren blootgesteld en die zelf tussen de 18 en 120 dagen nadat ze uit het ei waren gekropen verkeerslawaai hadden gehoord bleken ook kortere telomeren te hebben dan de zebravinken die – net als hun ouders – helemaal niet aan verkeerslawaai waren blootgesteld.

Wat zijn telomeren?
Telomeren zijn de beschermende kapjes aan het uiteinde van chromosomen. Deze beschermen de genen tegen beschadigingen. Deze telomeren worden van nature – elke keer als een cel zich deelt – wat korter en aangenomen wordt dan ook dat ze een goed beeld geven van de biologische leeftijd. Wanneer telomeren versneld korter worden, wijst het er dus op dat organismen versneld verouderen.

Zingen
Wat opvalt, is dat alleen zebravinken die vanaf het moment dat ze 18 dagen oud waren aan verkeerslawaai werden blootgesteld, versneld oud werden. Het heeft er mogelijk mee te maken dat zebravinken vanaf hun 18e levensdag beginnen met het leren van liedjes en dus gevoeliger worden voor lawaai. Wat mogelijk ook een rol speelt, is dat zebravinken de eerste 18 dagen in het nest doorbrengen, waarbij ze wat beter tegen lawaai beschermd zijn dan wanneer ze het nest verlaten.

De resultaten zijn hoe dan ook best verontrustend. “Onze studie suggereert dat stedelijke geluiden alleen – dus onafhankelijk van de vele andere aspecten van het stadsleven, zoals lichtvervuiling of chemische vervuiling – samenhangen met het korter worden van telomeren en een bijdrage kunnen leveren aan de veroudering van zebravinken,” aldus onderzoeker Adriana Dorado-Correa. “Onze studie is een eerste stap richting het identificeren van causale mechanismen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor verschillen in levensduur die we zien tussen vogels die in de stad en op het platteland leven.”

Bronmateriaal

"Traffic noise may make birds age faster" - BioMed Central (via Eurekalert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: pixel2013 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd