Het zal zeker niet gezellig zijn in de kolonie op Mars

Dat voorspellen onderzoekers in een nieuw essay. Ze stellen dat de Marskolonisten egoïsten zullen zijn. En daar kunnen ze niks aan doen: dat is de natuur.

Stel: je wilt een kolonie starten op Mars. Welke problemen voorzie je dan? Misschien denk je aan logistieke problemen: hoe komen we daar? Of aan fysieke problemen: hoe beschermen we astronauten tegen schadelijke straling? En hoe komen we daar aan voedsel en water? Maar dat zijn zeker niet de grootste uitdagingen waar de eerste kolonisten mee te maken krijgen, zo stellen Poolse onderzoekers in het blad Space Policy. De grootste uitdaging is…de mens zelf.

Egoïstisch
Het leven op Mars zal niet eenvoudig zijn, zo stellen de onderzoekers. Misschien is het niet eens een ‘leven’, maar meer ‘overleven’. En elke mens is geneigd om zijn eigen hachje te redden. “Welke gedragskenmerken zullen op Mars de voorkeur hebben?” vragen de onderzoekers zich in hun essay af. “Samenwerking of desertie?” Ze herinneren ons er vervolgens fijntjes aan dat de natuurlijke selectie in het geval van een competitie binnen een kleine groep een voorkeur heeft voor afvalligen in plaats van coöperatieve mensen. “De populatie altruïsten heeft alleen de voorkeur als het gaat om relaties tussen groepen. Natuurlijk zullen relaties tussen groepen niet bestaan in een Marskolonie die zo klein is dat er maar één groep is. In deze context kunnen we voorspellen dat deze kleine groep een voorkeur zal hebben voor egoïsten in plaats van altruïsten.”

De onderzoekers stellen voor een nieuwe religie te introduceren: een Martiaanse religie

Martiaanse religie
En dat is zeker niet de enige uitdaging waar astronauten op Mars voor zullen komen te staan, zo schrijven de onderzoekers in hun essay dat draait om politieke en juridische uitdagingen op Mars. We mogen ervan uitgaan dat wanneer mannen en vrouwen naar Mars vertrekken er vroeg of laat ook kinderen op Mars geboren zullen worden. En zij kunnen wel eens heel anders tegen zaken aankijken als hun ouders die met bepaalde ambities naar Mars zijn vertrokken. Ambities die hun kinderen wellicht niet hebben. “Generaties die op Mars worden geboren zullen een specifiek pedagogisch model vereisen,” zo stellen de onderzoekers. Ze stellen voor een nieuwe Martiaanse religie te introduceren. “Zo’n religie zou de zin en het doel van deze missie moeten onderschrijven, zeker door de moeilijke levensomstandigheden te rechtvaardigen. Het doel van deze religie is het versterken van de samenwerking.”

Wetgeving
Ook zal er speciale wetgeving moeten komen, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat het leven op Mars heel anders zal zijn dan het leven op aarde. Mensen hebben er te maken met stress, angst en het leven is er continu een uitdaging. Dat werkt conflictsituaties in de hand. “Je moet bedenken dat de mens geneigd is om te profiteren van de ander. ”

Aarde en Mars
Die wetgeving zal ook duidelijk moeten maken hoe de kolonie op Mars zich verhoudt tot de aarde. Want wat als de kolonie op Mars onafhankelijke wil worden? Of in opstand komt? Of als er binnen de kolonie onenigheid is? Welke kant moet de aarde dan kiezen? “We nemen aan dat toekomstige Martiaanse wetten deze vragen bevatten (…) We nemen aan dat het Martiaanse juridische systeem één van de belangrijkste uitdagingen is, omdat de nieuwe Martiaanse omgeving en moeilijke levensomstandigheden conflicten kan genereren.”

Samenvattend is de grootste uitdaging dus onze eigen, duistere zijde. Maar daar kunnen we toch onmogelijk aan ontsnappen? Nou, wellicht is er een oplossing, zo schrijven de onderzoekers. Nu zit die duistere kant ons nog in de weg, maar dat kan best veranderen. “We suggereren dat het kunstmatig versnellen van de biologische evolutie van de astronauten alvorens zij aan hun missie beginnen de beste oplossing is.”

Bronmateriaal

"Political and legal challenges in a Mars colony" - Space Policy
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd