Zal de Spaanse lynx het redden?

lynx

Wist u dat de ‘gewone’ lynx nog een kleiner neefje heeft in Europa? Het is de pardellynx of Spaanse lynx, de zeldzaamste katachtige op aarde. En als we onderzoekers moeten geloven, zal deze lynx – ondanks alle getroffen maatregelen – binnen vijftig jaar zijn uitgestorven.

Ongeveer 250 pardellynxen zijn er nog in leven, in twee gebieden in Spanje en Portugal. In tegenstelling tot zijn grote neef, gaat het niet goed met de pardellynx. Bijna 100 miljoen euro is uitgegeven om de laatste 250 in het wild levende exemplaren te behouden. Toch is de verwachting dat de soort binnen 50 jaar zal zijn uitgestorven, aldus Miguel Araújo, hoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen.

Bedreiging
Niet alleen door de klimaatverandering zal het aantal in het wild levende pardellynxen snel slinken, maar ook wordt deze prachtige roofkat bedreigd door stroperij, de aanleg van wegen en het verlies van zijn leefgebied. Een ander groot probleem vormt de teruggang van het aantal konijnen. Deze belangrijkste voedselbron van de pardellynx is sterk achteruit gegaan door myxomatose, een dodelijke konijnenziekte.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs embryo’s van de pardellynx hebben verzameld? Ze hopen de soort hiermee te gaan redden.

Fokprogramma
De wetenschappers willen nu, met hulp van de Spaanse overheid proberen om via een fokprogramma een aantal dieren uit te zetten. Hiermee hopen zij dat het aantal lynxen in Spanje en Portugal weer zal groeien. Toch hebben de wetenschappers weinig hoop dat de lynx het uiteindelijk zal redden.

De resultaten van het onderzoek kunt u vinden in Nature Climate Change.

Bronmateriaal

"Current efforts will not save the world's most endangered cat" - KU.dk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Iberian Lynx Conservation Breeding Program.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd