‘Wow-signaal kan veroorzaakt zijn door kometen’

Waarnemingen lijken te suggereren dat kometen radiosignalen uit kunnen zenden die vergelijkbaar zijn met het beroemde ‘Wow-signaal’.

Wetenschappers zochten in 1977 met behulp van het Ohio State Radio Observatory naar radiosignalen afkomstig van aliens. En terwijl ze daarmee bezig waren, vingen ze een opmerkelijk signaal op dat – zo op het eerste gezicht – wel eens van buitenaardse wezens afkomstig kon zijn. Eén van de onderzoekers markeerde het signaal door er ‘Wow!’ bij te schrijven. De opwinding verdween echter al snel, toen bleek dat het ‘Wow-signaal’ een eenmalige gebeurtenis was: het lukte onderzoekers niet om het nogmaals te detecteren en dus het bestaan ervan te bewijzen. Je zou denken dat de opwinding omtrent het ‘Wow-signaal’ dan ook een stille dood stierf. Maar niets is minder waar. Zo’n veertig jaar na dato vragen onderzoekers zich namelijk nog altijd af waardoor het signaal nu veroorzaakt werd.

Hypothese
Vorig jaar kwamen onderzoekers met een fraaie hypothese: het signaal zou veroorzaakt zijn door kometen. De onderzoekers stelden dat een grote waterstofwolk – zoals we die rond actieve kometen aantreffen – een radiosignaal kan voortbrengen zoals het Wow-signaal. Ze zetten hun claim kracht bij door erop te wijzen dat zich in 1977 in het gebied waar het Wow-signaal werd opgepikt twee actieve kometen bevonden. Dat die nooit eerder met het Wow-signaal in verband zijn gebracht, is goed te verklaren: ze werden pas na 2006 ontdekt. Klinkt als een prachtige theorie. Maar lang niet iedereen was overtuigd. Dat is logisch: bewijs voor de theorie ontbrak.

266/P Christensen
Antonio Paris, verbonden aan het Center for Planetary Science, is nu naar dat bewijs op zoek gegaan en denkt het te hebben gevonden. Tussen november 2016 en februari 2017 bestudeerde hij meerdere kometen, waaronder 266/P Christensen (de komeet die zich in 1977 ophield in het gebied waar het Wow-signaal werd opgepikt). “Het onderzoek wees uit dat de komeet 266/P Christensen een radiosignaal uitzond op 1420.25 Mhz,” schrijft Paris. Dat is grofweg dezelfde frequentie als het Wow-signaal. Het radiosignaal werd niet langer opgevangen toen de radiotelescoop de blik ietsje verschoof, wat er volgens Paris op wijst dat de komeet de bron van het radiosignaal is.

Nog meer kometen
Om er zeker van te zijn dat kometen zo’n radiosignaal kunnen veroorzaken, ging Paris nog een stapje verder. Hij richtte de radiotelescoop tevens op de kometen P/2013 EW90, P/2016 J1-A en 237P/LINEAR. “Tijdens observaties van deze kometen detecteerden we een radiosignaal op 1420 MHz.” Het bewijst volgens Paris dat kometen in staat zijn om een radiosignaal af te geven dat sterk lijkt op het Wow-signaal.

Niet iedereen is overtuigd door de studie van Paris. Zo wijzen sommige onderzoekers erop dat het Ohio State Radio Observatory twee detectoren had. Wanneer de telescoop een radiosignaal opving, werd het eerst door de ene detector opgevangen en korte tijd – ongeveer anderhalve minuut – later door de andere. Maar het Wow-signaal werd maar door één detector gespot. Het suggereert dat het signaal abrupt werd afgekapt, iets wat onmogelijk is als een komeet de bron van het signaal was. Want een komeet die door de zon verwarmd wordt, zal langdurig omringd worden door een waterstofwolk. Een ander kritiekpunt is de locatie van komeet 266/P Christensen. De komeet zou zich op het moment dat het Wow-signaal werd opgevangen niet exact op de juiste plek hebben bevonden. Ook hebben veel onderzoekers moeite met het idee dat een komeet zo’n sterk radiosignaal af kan geven. Paris laat zich door alle kritiek niet uit het veld slaan. Hij blijft de komeet als de bron van het Wow-signaal zien. Hij zet zijn studie voort en hoopt volgend jaar te kunnen vertellen hoe komeet 266/P. Christenensen – die vrij inactief is – zo’n krachtig radiosignaal kan voortbrengen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd