Worden mensen agressief van transvet?

Een nieuw onderzoek wijst er wel op. Mensen die regelmatig transvetten nuttigen, blijken agressiever te zijn.

Dat transvetten ongezond zijn, is al langer bekend. Zo verhogen ze de kans op ontstekingen en hartproblemen. Maar nu blijkt dat ze ook ons gedrag beïnvloeden, zo is in het blad PLoS ONE te lezen.

Dieet
De onderzoekers bestudeerden het dieet van 945 blanken. Onder de proefpersonen bevonden zich zowel mannen als vrouwen. De leeftijden liepen sterk uiteen. Ook werd gekeken naar verschillende vormen van agressie. Zo werd bijvoorbeeld vastgesteld hoe mensen conflicten oplosten, hoe gemakkelijk ze geïrriteerd raakten en of de proefpersonen ongeduldig waren. Vervolgens werd er gekeken of er een verband was tussen het dieet en gedrag.

Transvet

Transvetten zijn onder meer terug te vinden in margarine en gebak.

Verband
En dat bleek er te zijn. Zelfs nadat andere factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden – denk aan geslacht, opleiding, alcoholgebruik – in ogenschouw waren genomen, bleken transvetten nog een flinke invloed te hebben op het gedrag. Mensen die dagelijks transvetten naar binnen werkten, bleken iets agressiever en ook iets sneller geïrriteerd te zijn.

De onderzoekers benadrukken dat nog niet bewezen is dat transvet mensen agressief maakt. Pas als dat bewezen is, kunnen er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld geen transvetten meer serveren in gevangenissen of op scholen.

Bronmateriaal

"More Trans Fat Consumption Linked to Greater Aggression" - UCSD.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Virantha T (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd