Woede-uitbarsting vergroot de kans op een hartaanval

boos

Wetenschappers geven je een goede reden om voortaan in plaats van boos te worden, kalm te blijven. Uit onderzoek blijkt dat je in de 2 uur nadat je woedend bent geworden een 8,5 keer grotere kans hebt op een hartaanval.

Het overkomt ons allemaal wel eens: een collega, je partner of een mede-weggebruiker haalt het bloed onder je nagels vandaan en een woede-uitbarsting volgt. In het vervolg doe je er echter beter aan kalm te blijven, zo schrijven onderzoekers in het blad European Heart Journal: Acute Cardiovascualar Care. Want die woede-uitbarsting vergroot tijdelijk je sterftekansen. “Onze resultaten bevestigen wat al tijdens eerdere studies en middels anekdotes is gesuggereerd, namelijk dat intense woede een hartaanval kan uitlokken,” vertelt onderzoeker Thomas Buckley. “Onze gegevens laten zien dat de grotere kans op een hartaanval zich niet alleen beperkt tot het moment waarop je boos bent, maar tot twee uur na je woede-uitbarsting aan de orde blijft.”

Woede-uitbarsting
Wat verstaan de onderzoekers nu precies onder een woede-uitbarsting? Ze hebben het dan over ‘heel boos’ (je lichaam is gespannen, je balt je vuisten of klemt je tanden op elkaar) tot ‘woest’ (je bent niet onder controle te krijgen, gooit met objecten). Een minder boze reactie werd niet geassocieerd met een verhoogd risico op een hartaanval.

WIST JE DAT…

Onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusie op een onderzoek onder mensen die een hartaanval hadden gehad. De mensen kregen vragen voorgeschoteld over wat ze in de 48 uur voor hun hartaanval hadden gedaan en meegemaakt. Woede bleek de kans op een hartaanval in de twee uren na de woede-aanval 8,5 keer te vergroten. Angst vergrootte de kans op een hartaanval in de twee uren na een angstige gebeurtenis 9,5 keer.

Verklaring
De onderzoekers denken hun resultaten wel te kunnen verklaren. “Waarschijnlijk is het verhoogde risico op een hartaanval te wijten aan een verhoogde hartslag, bloeddruk, samentrekken van bloedvaten en een toename in bloedstolling: stuk voor stuk zaken die geassocieerd worden met het triggeren van een hartaanval,” stelt onderzoeker Thomas Buckley.

Volgens de onderzoekers zouden met name mensen die reeds een verhoogd risico lopen op hartproblemen zich hiervan bewust moeten zijn. Naast de gebruikelijke maatregelen die zij treffen om hun hart zo gezond mogelijk te houden (bewegen, gezond eten, enzovoort) zouden zij er ook op moeten letten dat ze activiteiten of contacten die kunnen resulteren in intense reacties mijden. “Onze boodschap is dat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat een woede- of angstaanval kan leiden tot hartproblemen,” stelt onderzoeker Geoffrey Tofler. Momenteel proberen de onderzoekers te achterhalen of het wellicht mogelijk is om mensen met een verhoogde kans op hartproblemen op het moment dat ze boos of bang worden medicijnen toe te dienen die voorkomen dat hun hart de dupe wordt van hun emoties.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd