Wiskundigen: de nieuwe terroristenjagers

Onderzoekers van de universiteit Tilburg tonen aan dat wiskunde kan helpen om de echt gevaarlijke terroristen te identificeren.

Vaak hebben opsporingsdiensten wel een redelijk goed beeld van terroristische organisaties. Ze weten ongeveer wel wie erbij betrokken zijn. Maar het vaststellen van de exacte rol van terroristen in zo’n netwerk is lastig. Nu wordt er vaak nog gekeken naar het aantal ontmoetingen tussen terrorist x en het netwerk en op basis daarvan wordt vastgesteld hoe belangrijk terrorist x is.

Speltheorie
Dat moet nauwkeuriger kunnen, zo stellen onderzoekers Herbert Hamers, Bart Husslage en Roy Lindelauf. Ze pakten er de bekende speltheorie bij en toonden aan dat hiermee veel exacter kan worden bepaald hoe belangrijk een terrorist is.

Over de speltheorie

De speltheorie is een wiskundig fenomeen. Met de theorie proberen wetenschappers voorspellingen te doen. Ze gaan er hierbij van uit dat de beslissingen en acties van ‘spelers’ invloed hebben op andere spelers en hun acties en beslissingen. Die interactie bepaalt weer de uiteindelijke uitkomst. Meer weten? Klik hier!

Model
De onderzoekers verzamelden eerst de nodige informatie over vermeende terroristen. Bijvoorbeeld: hoe radicaliseren ze? Nemen ze deel aan trainingskampen? Hoe vaak wonen ze bijeenkomsten bij? De gegevens werden vervolgens in een speltheoretisch model ingevoerd. Zo werd berekend hoe gevaarlijk een vermeende terrorist was.

Casus
De onderzoekers probeerden hun idee uit op casussen. Ze richtten zich op de terroristen die betrokken waren bij de aanslagen op Bali en op de VS. Hun model bleek zeer goed in staat gevaarlijke terroristen – die zelfs opsporingsdiensten niet als gevaarlijk hadden bestempeld – aan te wijzen.

Volgens de onderzoekers is het verstandig als de speltheorie wordt losgelaten op terroristische netwerken. Zo kunnen belangrijke figuren eerder opgespoord en uitgeschakeld worden.

Bronmateriaal

"Wiskundige methoden helpen bij identificatie centrale figuren terrorisme netwerk" - UVT.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door tkamenick (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd