Wiskundedocent doet er goed aan ook te gebaren

handgebaar

Wanneer wiskundedocenten wiskundige problemen uitleggen, doen ze er goed aan ook te gebaren. De handgebaren zorgen er namelijk voor dat de lesstof beter bij hun leerlingen blijft hangen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Wetenschappers verzamelden 184 scholieren en deelden ze in twee groepen in. De ene groep kreeg een filmpje te zien waarin een docent een wiskundig probleem enkel door te praten, uitlegde. De andere groep kreeg een filmpje te zien waarin een docent het wiskundige probleem besprak, maar tegelijkertijd ook handgebaren maakte. Het wiskundige probleem betrof een vergelijking (bijvoorbeeld 4+7+5=?+7). De docent die handgebaren gebruikte, gebruikte de linkerhand om naar de ene kant van de vergelijking te verwijzen en de rechterhand om de scholieren op de andere kant van de vergelijking te wijzen.

Toets
Direct nadat de scholieren de filmpjes hadden gezien, kregen ze een toets waarin ze vergelijkingen moesten oplossen. De scholieren die het filmpje met de handgebaren gezien hadden, scoorden aanzienlijk beter dan de scholieren die hun docent enkel zagen praten. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Child Development.

WIST U DAT…

Nog een toets
Een dag na het experiment kwamen de scholieren opnieuw bij elkaar en legden ze opnieuw een toets af. De scholieren die het filmpje met de handgebaren hadden gezien, scoorden tijdens deze toets beter dan tijdens de eerste toets. De scholieren die het andere filmpje hadden gezien, presteerden niet beter.

Het is niet voor het eerst dat onderzoek aantoont dat handgebaren nuttig zijn als er kennis moet worden overgebracht. Uit eerdere studies bleek al dat een docent die één scholier iets uitlegt, daar beter in slaagde als hij of zij gebaren gebruikte. Het is echter voor het eerst dat onderzoekers aantonen dat handgebaren in de klas – dus voor een grotere groep mensen – datzelfde effect hebben. “Gebaren kan een heel goed middel zijn dat geheel gratis en gemakkelijk in het klaslokaal te gebruiken is,” concludeert onderzoeker Kimberly Fenn. “En ik denk dat het een langdurig effect kan hebben.”

Bronmateriaal

"Teachers' gestures boost math learning" - MSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nicola Albertini (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd