Wilt u afvallen? Zoek dunne vrienden!

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met dikke vrienden een veel grotere kans hebben om zelf ook dik te worden.

Als het sociale netwerk van een vrouw veel dikke mensen telt, neemt de kans dat de vrouw zelf te dik is toe, zo toonden wetenschappers aan. De conclusie dat overgewicht ‘besmettelijk’ is, is niet nieuw. Maar hoe het komt dat mensen met dikke vrienden vaak zelf ook dik zijn, was lang onduidelijk.

Hoe komt dat?
“Als je ziet dat overgewicht zich onder vrienden en familieleden verspreidt dan rijzen er vragen,” merkt onderzoeker Daniel Hruschka op. “Komt het doordat we van onze vrienden en familieleden leren wat een acceptabel gewicht is? Of omdat we samen wandelen en televisie kijken en samen eten?”

Opvallend…

De onderzoekers vroegen de vrouwen ook hoe ze over overgewicht dachten. Zo kregen ze de keus voorgelegd wat ze liever hadden: overgewicht of andere nare problemen zoals alcoholisme en herpes. Veel vrouwen hadden liever de nare aandoeningen: zo’n 25,4 procent gaf aan liever een zware depressie te hebben dan te zwaar te zijn. 14,5 procent van de vrouwen was zelfs liever blind dan dik.

Onderzoek
De onderzoekers besloten zich in dat vraagstuk vast te bijten en verzamelden 101 vrouwen en 812 vrienden en familieleden van de proefpersonen. Hieruit bleek dat de kans op overgewicht groeide als mensen veel dikke vrienden of familieleden had.

Mogelijkheden
Volgens de wetenschappers waren er drie mogelijkheden waarop obesitas via sociale normen ‘besmettelijk’ kon zijn. “Je leert van je vrienden wat een acceptabel gewicht is en verandert je dieet en beweging om dat te bereiken. Of je bent het niet eens met wat je vrienden of familieleden denken, maar voelt nog steeds de druk om hetzelfde gewicht te krijgen. Of je krijgt een idee van wat een ideaal lichaam is door dat van je vrienden te bestuderen en je neemt daarom de eet- en sportgewoonten van de vrienden over.”

Samen eten
De onderzoekers ontdekten dat voor de eerste en tweede mogelijkheid geen enkel bewijs was en voor de derde was er slechts beperkt bewijs. Dat wijst erop dat andere factoren, zoals samen eten en sporten, een belangrijkere rol spelen in de ‘besmettelijkheid’ van overgewicht.

Het onderzoek laat zien dat de aanpak van obesitas zich niet zozeer moet richten op wat mensen denken, maar eerder op wat mensen samen doen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd