Wilde Vikingen waren waarschijnlijk bijzonder sociaal

vking2

Wie aan de Vikingen denkt, denkt aan wilde mannen met grote baarden die niet terugdeinsden voor geweld. Maar nieuw onderzoek suggereert dat de Vikingen behalve gewelddadig ook heel sociaal waren.

Die conclusie trekken onderzoekers in het blad European Physical Journal, nadat ze sagen van de Vikingen bestudeerden. Hoewel deze sagen geen exacte afspiegeling van de werkelijkheid vormen, zijn veel onderzoekers ervan overtuigd dat ze toch een afspiegeling zijn van de echte samenleving. Door de sagen te bestuderen, kunnen we dus meer te weten komen over hoe de samenleving van de Vikingen eruit ziet.

WIST U DAT…

…de sagen van de Vikingen profielschetsen van criminelen bevatten?

De onderzoekers bestudeerden de sociale netwerken in de sagen. Ze bestudeerden de relaties tussen de personen en samenlevingen die in de verhalen voorkwamen. Ze ontdekten dat er grote overeenkomsten waren tussen de samenlevingen die in de sagen geschetst werden en de sociale netwerken die we in een echte samenleving aantreffen.

De sociale netwerken in de sagen blijken bijzonder complex te zijn en getuigen van een hele sociale samenleving. En dat staat haaks op het beeld dat veel mensen van de Vikingen hebben.

Bronmateriaal

"Vikings May Have Been More Social Than Savage" - Coventry University (via Sciencedaily.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd