Wie redt het rendier van zijn ondergang?

rendier

Het is een wonder dat de kerstman ieder jaar genoeg rendieren vindt om zijn slee te trekken. De populaties rendieren zijn wereldwijd aan het slinken. Dit concludeert een team van Chinese wetenschappers.

De populaties krimpen in landen en regio’s als Finland, Zweden, Rusland, Mongolië, Canada en Alaska. “Dit is niet iets van de laatste tijd”, vertelt onderzoeker Xiuxiang Meng. “Rendierpopulaties worden al jaren kleiner en kleiner.”

rendierWaarom krimpen de kuddes?
De onderzoekers beweren dat het aantal rendieren in China sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw met minimaal 28 procent is afgenomen. Er zijn diverse oorzaken waardoor dit komt. De opkomst van toerisme, klimaatverandering, onvoldoende herders, meer natuurlijke vijanden (beren, wolven, lynxen), toegenomen stroperij en inteelt (door krimpende groepen) worden door de wetenschappers als argumenten genoemd. Aan veel van deze problemen kan gewerkt worden.

Rode Lijst
De Chinese wetenschappers willen dat het rendier op de Rode Lijst van het IUCN komt. Op dit moment is het rendier geclassificeerd als “niet bedreigd”, maar dit is de conclusie van een assessment in 2008. ” De krimpende populaties in Mongolië, Rusland en voornamelijk China zijn reden tot zorg”, vervolgt Meng.

Rode neus

Waarom heeft Rudolph een rode neus? Wetenschappers hebben onlangs het antwoord gevonden!

Manipuleren met statistieken?
Overigens is het lastig om in te schatten of het rendier echt in gevaar is. Neem de Taimyr-kudde, de grootste kudde rendieren ter wereld. In 2000 bestond deze kudde in Siberië uit één miljoen leden, maar in 2009 waren er nog maar 700.000 rendieren in leven. Dat klinkt zorgelijk, maar niet wanneer je je realiseert dat er in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog maar 110.000 rendier in de kudde zaten. Wanneer we de jaren vijftig gaan vergelijken met 2009 is er dus sprake van een mooie groei. Het is dus maar net hoe de statistieken gekneed worden.

Verspreiding
De Chinese onderzoekers zijn op dit moment bezig om in kaart te brengen hoe de eerste rendierenkuddes zich over de aarde verspreidden. Volgens Meng en zijn collega’s hebben ze gegevens in handen waaruit blijkt dat het rendier oorspronkelijk uit de bossen op het grensgebied van Rusland, Mongolië en China komt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd