Wie online zoekt, voelt zich slimmer dan hij is

zoeken

Internet geeft ons het gevoel dat we slimmer zijn dan in werkelijkheid het geval is. Tot die conclusie komen onderzoekers. Mensen die online naar informatie zoeken, hebben een te hoge pet op van hun eigen kennis.

Psychologen van Yale University trekken die conclusie op basis van negen experimenten met meer dan 1000 proefpersonen. Tijdens één zo’n experiment kreeg een groep proefpersonen bijvoorbeeld de opdracht om online te zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Hoe werkt een ritssluiting?’. Een tweede groep proefpersonen – de controlegroep – kreeg hetzelfde antwoord dat de eerste groep online zou vinden in de schoot geworpen: zij hoefden er niet naar te zoeken. Na afloop werd alle proefpersonen gevraagd hoeveel kennis ze van verschillende zaken hadden.

De proefpersonen die online naar informatie hadden gezocht dachten dat ze aanzienlijk meer kennis van zaken hadden dan de proefpersonen die het antwoord op de vraag op een dienblaadje aangeboden hadden gekregen. De onderzoekers benadrukken dat er voorafgaand aan het experiment geen verschil was in hoe beide groepen proefpersonen tegen hun eigen kennisniveau aankeken.

Zelfs wanneer de proefpersonen die online naar een antwoord op de vraag hadden gezocht daar geen volledig antwoord hadden kunnen vinden, schatten ze hun eigen kennisniveau nog veel hoger in dan de proefpersonen die het antwoord simpelweg hadden gekregen. “Het cognitieve effect van ‘online in de zoekmodus zijn’ is wellicht zo krachtig dat mensen zich zelfs slimmer voelen als hun zoektocht niets oplevert,” stelt onderzoeker Frank Keil.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd