Wie de ander vergeeft, vergeet ook een beetje

boos

Mensen zeggen wel eens ‘Het is je vergeven, maar vergeten doe ik het niet’. Nieuw onderzoek suggereert dat die uitspraak niet klopt. Wanneer u anderen vergeeft, is het namelijk aannemelijker dat u details van wat u is aangedaan vergeet.

Die conclusie trekken onderzoekers op basis van experimenten. Ze verzamelden een groep proefpersonen en schotelden ze scenario’s voor waarin onder meer gestolen, vreemdgegaan en gelasterd werd. Na afloop moesten de proefpersonen de overtredingen evalueren en aangeven of zij als slachtoffer de overtreder zouden vergeven.

Opnieuw
Een week of twee weken later lazen de proefpersonen de scenario’s opnieuw. Alleen werd aan elk scenario nu een neutraal woord gekoppeld. Nadat de proefpersonen wisten welk woord bij het scenario hoorde, kregen ze sommige van deze woorden gepresenteerd. Die woorden verschenen in het rood of het groen. Wanneer het woord groen was, kregen de proefpersonen de opdracht om aan het bijbehorende scenario te denken. Wanneer het woord rood was, moesten ze denken aan het scenario juist vermijden. Met deze procedure trainden de onderzoekers de proefpersonen als het ware om specifieke informatie te vergeten. De onderliggende vraag die ze zo wilden beantwoorden, luidde: heeft vergeving invloed op dit proces van vergeten?

“Het is aannemelijk dat de relatie tussen vergeving en vergeten tweerichtingsverkeer is en over een langer tijdsbestek veel complexer is”

Vergeten
De proefpersonen die de misdaad van anderen tijdens het eerste deel van het experiment vergeven hadden, bleken meer details uit het scenario te vergeten wanneer ze tijdens het tweede deel opdracht kregen om te vergeten. De proefpersonen die de ander niet vergaven, vergaten de scenario’s niet, zelfs niet wanneer ze de opdracht kregen om deze te vergeten.

De resultaten suggereren dat vergeten gemakkelijker wordt nadat u iemand vergeven heeft. We zijn dan vatbaarder voor vergeetachtigheid als het gaat om het leed dat ons is aangedaan. “Het is reeds vastgesteld dat leren om anderen te vergeven, positieve gevolgen kan hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van een individu,” vertelt onderzoeker Saima Noreen. “De vaardigheid om nare herinneringen te vergeten, stelt ons in staat om beter met de narigheid om te gaan en verder te gaan met ons leven.” Wellicht is dat deels te danken aan het feit dat we na het vergeven ook een beetje vergeten. Tegelijkertijd pleit Noreen voor meer onderzoek, want er valt nog genoeg te ontdekken als het gaat om vergeven en vergeten. “Het is aannemelijk dat de relatie tussen vergeving en vergeten tweerichtingsverkeer is en over een langer tijdsbestek veel complexer is. We hopen dat toekomstig onderzoek interventies die gebaseerd zijn op vergeven en vergeten toetst en zo leidt tot therapeutische gereedschappen die mensen helpen om werkelijk te vergeven en vergeten.”

Bronmateriaal

"Forgiving a Wrong May Actually Make It Easier to Forget" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd