‘Wi-Fi tast mogelijk sperma aan’

Nieuw onderzoek van Argentijnse en Amerikaanse wetenschappers wijst erop dat Wi-Fi sperma flink kan beschadigen.

Bijna dertig gezonde proefpersonen stonden voor dit onderzoek wat sperma af. Het sperma werd in een potje gestopt. Sommige potjes werden vervolgens vier uur naast een laptop gezet die middels Wi-Fi met het internet verbonden was.

Verschillen
Na die vier uur werd het sperma dat aan Wi-Fi was blootgesteld vergeleken met sperma dat niet in de buurt van de draadloze verbinding was bewaard. Er bleken grote verschillen te zijn.

WIST U DAT?

…vrouwelijke groefkopadders sperma soms wel vijf jaar bewaren?

Beweging
Zo bewoog het sperma dat aan Wi-Fi was blootgesteld veel minder goed. Ook was de genetische code van het sperma iets veranderd. De onderzoekers stellen in hun paper dat de veranderingen niet veroorzaakt werden door de hitte van de laptop en dus wel het gevolg moeten zijn van de Wi-Fi-verbinding.

Daarmee is echter nog niet bewezen dat sperma echt hinder ondervindt van Wi-Fi. De onderzoekers werkten tenslotte met sperma dat het lichaam al verlaten had. Onduidelijk blijft of sperma dat zich nog in het lichaam bevindt ook beschadigd kan raken door Wi-Fi. De wetenschappers pleiten dan ook voor nader onderzoek.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd