Wetenschappers zijn het roerend eens: mens is verantwoordelijk voor opwarming

Ondanks vele kritieken is nu wederom aangetoond dat er onder wetenschappers een grote consensus bestaat over de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde.

Klimaatwetenschappers zijn het er met elkaar over eens dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde. Desalniettemin wordt deze consensus door verschillende mensen in twijfel getrokken. Wetenschappers van over de hele wereld sloegen daarom de handen ineen om voor eens en altijd duidelijk te maken dat er wel degelijk een consensus is.

Enquête

In 2012 hield Verheggen samen met andere onderzoekers een enquête onder klimaatwetenschappers die ook al aantoonde dat er een consensus bestaat over de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Meer dan 1800 internationale wetenschappers op het brede gebied van klimaatverandering – zoals klimatologie, klimaateffecten en mitigatie – hebben de vragenlijst ingevuld. Klik hier voor het hele artikel.

Consensus
“De aanleiding van onze meta-analyse was een specifiek commentaar van klimaateconoom Richard Tol op een eerdere studie van John Cook uit 2013. Uit het artikel van Cook blijkt dat er 97% consensus is in de wetenschappelijke literatuur over de mens veroorzaakte klimaatverandering,” vertelt co-auteur Bart Verheggen aan Scientias.nl. “In Tol’s commentaar vergeleek hij de conclusies van Cook met andere wetenschappelijke consensus studies. Alleen gaf hij daarbij een sterk vertekenend beeld.” Daarop vroeg Cook de auteurs van deze andere consensus studies om gezamenlijk een respons te schrijven. Daaruit werd deze meta-analyse geboren.

Er is onder klimaatwetenschappers een consensus van 90% – 100% over de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde

Robuust
“We hebben een review gemaakt van studies naar de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering,” legt Verheggen uit. “Vervolgens hebben we de studies onderling proberen te vergelijken. Hieruit kunnen we stellen dat de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering robuust is. Dit blijkt uit de veelheid van studies waarin op basis van verschillende methoden een zeer vergelijkbare conclusie naar voren komt.” Uit alle studies die de auteurs hebben onderzocht, blijkt dat er onder klimaatwetenschappers een consensus is van 90% – 100% over de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Ook blijkt dat de mate van overeenstemming stijgt naarmate de expertise in klimaatwetenschap toeneemt.

Waarom is het eigenlijk belangrijk om deze consensus aan te tonen? “Uit de vele kritieken op consensus studies blijkt dat dit nog steeds een hot issue is in het publieke debat,” vertelt Verheggen. “Ondanks het feit dat studie na studie het beeld bevestigt dat er een brede overeenstemming is onder wetenschappers dat de aarde opwarmt en dat de mens verantwoordelijk is. Het publiek is er dan ook nog steeds over in verwarring. Voor een goed functionerende democratische besluitvorming is het belangrijk dat het publiek goed wordt geïnformeerd over wat er wetenschappelijk bekend is over maatschappelijk belangrijke onderwerpen, zoals klimaatverandering.”

Bronmateriaal

Interview Bart Verheggen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd