Wetenschappers wijzen plek aan waar elk jaar tot wel 540.000 mensenlevens kunnen worden gered

Onderzoekers betogen dat er wereldwijd te weinig wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dus roepen ze op tot onmiddellijke politieke actie.

Jaarlijks komen er wereldwijd tijdens verkeersongevallen meer dan 1,35 miljoen mensen om het leven. En dat is volgens onderzoekers in een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet onnodig en veel te veel. “De meeste verkeersdoden zijn te voorkomen,” zegt onderzoeker Adnan Hyder. “Maar helaas blijft het aantal dodelijke slachtoffers in lage-inkomenslanden stijgen, terwijl de vooruitgang in hoge-inkomenslanden de afgelopen tien jaar is vertraagd.” Hyder vindt dat er op nationaal niveau niet genoeg wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dat terwijl met enkele gemakkelijke maatregelen er elk jaar tot wel een half miljoen mensenlevens kunnen worden bespaard.

Geen prioriteit
Verreweg de meeste verkeersdoden vallen in lage- en middeninkomenslanden, zo blijkt uit de studie. Van de 1,35 miljoen mensen die wereldwijd tijdens een verkeersongeval om het leven komen, vindt meer dan 90 procent plaats in lage- en middeninkomenslanden. Bovendien neemt het aantal verkeersdoden met name onder jongeren toe. “Het dodental als gevolg van verkeersongevallen over de hele wereld is veel te hoog,” zegt Hyder. En onnodig. Volgens de onderzoekers hebben nationale regeringen geen prioriteit gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, terwijl alle landen in meer of mindere mate baat hebben bij verbeterde verkeersveiligheidsmaatregelen. En dus roepen ze op tot onmiddellijke politieke actie.

Verkeersveiligheidsmaatregelen
De interventies zijn relatief simpel. Zo kunnen maatregelen om te hard rijden te voorkomen – denk aan het plaatsen van meer flitspalen – jaarlijks naar schatting zo’n 350.000 levens redden. Nog eens ruim 16.000 levens kunnen worden bespaard als er beter gehandhaafd wordt op rijden onder invloed. Daar bovenop kunnen er tot wel 50.000 levens worden gered als mensen helmen en veiligheidsgordels dragen. Alles bij elkaar genomen zouden deze verbeterde verkeersveiligheidsmaatregelen meer dan een half miljoen doden per jaar kunnen voorkomen.

Landen
De onderzoekers wijzen in hun studie ook de plekken aan waar met behulp van de interventies de meeste levens kunnen worden gered. Het verbeteren van het gebruik van de veiligheidsgordel zou bijvoorbeeld met name in de Verenigde Staten en China het aantal verkeersdoden fors terugdringen. Hier kunnen respectievelijk 14.000 en 13.000 levens per jaar worden bespaard. De voordelen van het dragen van een motorhelm zou het grootst zijn in China, Brazilië en India. Daarnaast zou het aanpakken van snelheidsovertredingen in de meeste onderzochte landen zoden aan de dijk zetten, al zijn hierdoor de meeste verkeersdoden te voorkomen in (wederom) China, Spanje en Verenigd Koninkrijk.

Traumazorg
Daarnaast zou er ook ingezet moeten worden op betere zorg. Het verbeteren van bijvoorbeeld de noodhulp na een ongeval, traumazorg en interventies om bloedingen onder controle te houden en mensen te reanimeren, zouden volgens de onderzoekers nog eens 200.000 levens per jaar kunnen redden. “Hoewel preventie de hoeksteen blijft van het terugdringen van het aantal verkeersdoden (…), is verbeterde kennis over eenvoudige klinische interventies een praktisch startpunt om sneller levens te redden,” aldus onderzoeker Junaid Razzak.

Eenvoudig, betaalbaar en bewezen
Volgens de onderzoekers kunnen er op vrij simpele wijze dus honderdduizenden levens worden gered. “In tegenstelling tot veel andere volksgezondheidsepidemieën zijn er eenvoudige, betaalbare en bewezen interventies om het aantal verkeersongevallen terug te dringen,” concludeert onderzoeker Amy Peden. “Deze worden alleen momenteel nog niet toegepast of gehandhaafd. De vooruitgang is tot stilstand gekomen. En het groeiend aantal verkeersongevallen vraagt om gerichte actie, waaronder investeringen van de overheid.”

De VN heeft als doel om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en -gewonden tegen 2030 te halveren. De onderzoekers schetsen met hun studie dan ook de uitdagingen die moeten worden aangepakt om dit ambitieuze doel te kunnen halen. “Er zijn op mondiaal niveau veel successen geboekt op het gebied van verkeersveiligheid, waaronder de doelstelling die de VN heeft opgesteld,” zegt onderzoeker Margie Peden. “Toch heeft het nog weinig resultaten opgeleverd. Er moet meer actie komen. Want een echte, aanhoudende daling van het aantal verkeersgewonden en -doden zal alleen plaatsvinden als landen er meer aan zullen doen om effectieve interventies te implementeren.”

Bronmateriaal

"THE LANCET: Improving road safety measures could save half a million lives every year worldwide" - The Lancet (via EurekAlert)

"New research: Up to 540,000 lives could be saved worldwide by targeting speed and other main areas" - George Washington University (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Dang Thanh Thú van Pexels (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd