Wetenschappers waarschuwen voor een ‘Parkinson-pandemie’

Het aantal mensen met Parkinson neemt rap toe. Maar daar hoeven we ons niet bij neer te leggen.

Als we terugkijken op de menselijke geschiedenis, dan blijkt de ziekte van Parkinson een vrij zeldzame aandoening te zijn. Zo stierven in 1855 – veertig jaar nadat de ziekte voor het eerst werd beschreven – zo’n 22 mensen van de 15 miljoen tellende populatie van Engeland en Wales aan de aandoening. In 2014 stierven er echter 5.000 tot 10.000 mensen van de 65 miljoen inwoners van Engeland en Wales aan Parkinson. En het aantal zal in de toekomst nog verder toenemen. Wetenschappers waarschuwen dan ook voor een Parkinson-pandemie; zo schatten onderzoekers in dat het aantal mensen met de ziekte van Parkinson in 2040 tot wel 17 miljoen kan stijgen.

Meer over de ziekte van Parkinson
De snelstgroeiende neurologische aandoening ter wereld is de ziekte van Parkinson. Dit is een langzame, progressieve aandoening, die het centrale zenuwstelsel aantast, waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Dit leidt tot stoornissen in de beweging, spiercontrole en de balans. De symptomen komen langzaam op en worden naarmate de ziekte vordert ernstiger. Hoe de ziekte precies ontstaat is doorgaans onbekend.

Toename
Volgens de onderzoekers wordt deze sterke toename gedreven door meerdere factoren. Allereerst noemen de onderzoekers veroudering als één van de redenen. De kans op Parkinson neemt namelijk toe naarmate men ouder wordt. En op dit moment is de wereldbevolking aan het vergrijzen; zo neemt het aantal 65-plussers snel toe. Ook noemen de onderzoekers de stijgende levensverwachting als reden. Daarnaast brengen de onderzoekers industrialisatie in verband met de dreigende Parkinson-pandemie. Vooral zware metalen, oplosmiddelen en specifieke pesticiden vormen een risico. Ten slotte heeft de afname van het aantal rokers invloed. Zo blijkt uit meerdere studies dat rokers minder risico lopen op de ziekte. Een afname van het aantal rokers zou kunnen leiden tot meer mensen met Parkinson.

Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson, rekening houdend met veroudering, levensduur, rookcijfers en industrialisatie. Afbeelding: Department of Neurology and Center for Health and Technology, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA

2040
“Tegen 2040 kunnen we echt spreken van een pandemie,” zegt onderzoeker Patrik Brundin.
“Dit zal leiden tot meer menselijk leed, maar ook tot hogere medische kosten. Hoe kan de gemeenschap van dit scenario op de hoogte worden gebracht en hoe kunnen er veranderingen doorgevoerd worden om deze pandemie aan te kunnen?” vraagt hij zich hardop af.

Toch zien de onderzoekers licht aan het einde van de tunnel. “In de afgelopen eeuw heeft de samenleving in verschillende mate met succes pandemieën van onder andere polio, borstkanker en hiv onder ogen gezien,” zegt hoofdauteur Ray Dorsey. Naar aanleiding van deze voorbeelden stellen de onderzoekers in hun studie een methode voor om de Parkinson-pandemie een halt toe te roepen. Zo willen ze de ziekte – door deze grondig te bestuderen – beter gaan begrijpen en naar aanleiding daarvan nieuwe zorgmodellen opstellen. “We hopen dat deze studie het bewustzijn verhoogt en dat deze de basis zal vormen voor een antwoord om de grootste gezondheidsuitdaging van onze tijd aan te pakken,” besluit onderzoeker Bastiaan Bloem.

Bronmateriaal

"Emerging evidence of an impending Parkinson's disease pandemic identified" - IOS Press

Afbeelding bovenaan dit artikel: sabinevanerp / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd