Wetenschappers: ‘Sean O’Malley wordt de nieuwe paus’

  sint pieter

  Een onderzoek van twee psychologen werkzaam aan het College of William and Mary wijst erop dat de aartsbisschop van Boston de nieuwe paus wordt.

  Wanneer mensen moeten kiezen welke kandidaat een baan krijgt, laten ze zich door allerlei factoren leiden. Onder meer ervaring, opleiding en overtuigingen. Maar uit eerder onderzoek is ook gebleken dat mensen die voor deze keuze staan zich – onbewust – ook sterk laten leiden door het uiterlijk van de kandidaten. Psychologen Jennifer Stevens en Peter Vishton vroegen zich dan ook af of mensen door alleen naar het gezicht van kardinalen te kijken, kunnen voorspellen wie de nieuwe paus wordt.

  Sean O'Malley. Foto: JamesPatricksMom (via Wikimedia Commons).
  Sean O’Malley. Foto: JamesPatricksMom (via Wikimedia Commons).
  Experiment
  Om dat te achterhalen, zetten ze een onderzoek op. De onderzoekers stelden eerst een lijst op van de twintig kardinalen die volgens verschillende bronnen in de media de grootste kans hadden om paus te worden. Daarna verzamelden ze foto’s van elk van deze twintig kandidaten. Die foto’s legden ze online voor aan 500 mensen. De helft van de proefpersonen kwam uit Noord-Amerika, de andere helft uit Azië. De helft was christen, de helft was hindoe.

  Oordeel
  De onderzoekers vroegen de proefpersonen de kandidaten op de foto’s te beoordelen. Ze moesten aangeven hoe aantrekkelijk, gezond en betrouwbaar ze de persoon op de foto achtten. Ook werd ze gevraagd wie van de twintig kandidaten volgens hen de volgende paus zou worden.

  Resultaten
  Hoewel de twee groepen proefpersonen – Noord-Amerikanen en Aziaten – enorm van elkaar verschilden, gaven ze de gezichten ongeveer dezelfde beoordeling. Zo werd kardinaal Sean O’Malley als het aantrekkelijkst en meest betrouwbaar gezien. Kardinaal Luis Tagle zag er het gezondst uit volgens de proefpersonen. Op de vraag wie de nieuwe paus zou worden, gaven de proefpersonen het vaakst de naam van kardinaal Angelo Scola op. Maar wanneer de onderzoekers naar het totale oordeel keken (zowel aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, gezondheid en waarschijnlijkheid dat een kandidaat paus zou worden) scoorde Sean O’Malley het hoogst.

  De resultaten van het onderzoek. Afbeelding: WM.edu.
  De resultaten van het onderzoek. Afbeelding: WM.edu.

  Aantrekkelijkheid
  Het onderzoek levert een opvallende conclusie op. Er bleek namelijk een sterk verband te zijn tussen de aantrekkelijkheid van kardinalen en de kans die proefpersonen ze gaven om paus te worden. “Het leek wel alsof mensen hetzelfde ding twee keer beoordeelden, ook al waren de twee vragen heel verschillend (‘hoe aantrekkelijk is deze kardinaal’ en ‘hoe waarschijnlijk is het dat deze kardinaal de volgende paus wordt’),” merkt Vishton op. “Natuurlijk heeft charisma en aantrekkelijkheid wellicht invloed op de prestaties van de paus – die katholieken wereldwijd moet inspireren – maar het is verrassend dat de twee zo sterk met elkaar samenhangen.”

  Oordelen

  Niet alleen wanneer we moeten bepalen wie onze nieuwe collega of nieuwe minister-president wordt, laten we ons leiden door uiterlijk. Dat doen we eigenlijk de hele dag door. “We beoordelen personen op basis van hun uiterlijk voortdurend in een fractie van een seconde,” stelt Stevens. “Wat zo interessant is, is dat de beslissingen (die we op basis van het uiterlijk maken, red.) vaak precies hetzelfde zijn als de beslissingen die we nemen nadat we heel veel informatie over iemand hebben verzameld.” Het laat zien hoe sterk de intuïtie van de mens is.

  De onderzoekers wijzen erop dat eerdere studies aantoonden dat bepaalde gezichtskenmerken enorme invloed hebben als mensen moeten kiezen welke sollicitant de baan krijgt en welke kandidaat president moet worden. Als deze zelfde processen ook spelen tijdens het conclaaf is het aannemelijk dat de kardinaal die tijdens dit onderzoek het beste scoorde – en dat is overall gezien Sean O’Malley – ook daadwerkelijk paus wordt. Als de onderzoekers moeten inschatten wie de volgende paus wordt, dan komen ze op basis van dit onderzoek dan ook met de naam van O’Malley op de proppen. “Erdo zou onze volgende keuze zijn. Hij en O’Malley zitten elkaar in ons onderzoek op de hielen. Sandri volgt vlak daarna en Scola beoordeelden de proefpersonen als de meest waarschijnlijke kandidaat om paus te worden. Als geen van deze vier uiteindelijk paus wordt, dan speelt het uiterlijk in dit selectieproces wellicht niet zo’n grote rol als in andere selectieprocessen.”

  Bronmateriaal

  "Face the facts: W&M researchers predict selection of the next pope" - WM.edu
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Warpflyght (via Wikimedia Commons).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd