Wetenschappers reconstrueren hoofd Shakespeare

Wie bij het horen van William Shakespeares naam denkt aan een knappe man en dat beeld in gedachten wil houden, kan dit nieuwsbericht beter even overslaan. Wetenschappers hebben het hoofd van Shakespeare in 3D gereconstrueerd en het resultaat is…anders dan de beelden en schilderijen die we van deze wereldberoemde schrijver kennen.

Wetenschappers maakten de reconstructie in opdracht van History Channel. Het 3D-beeld is gebaseerd op een dodenmasker dat omstreeks 1840 in Duitsland werd gevonden. Onderzoekers bevestigden eerder al dat dit masker aan de getalenteerde schrijver toebehoorde. En mede op basis van dit masker werd later vastgesteld dat Shakespeare (1564-1616) aan kanker stierf.

Ophef
Volgens de onderzoekers laat de afbeelding duidelijk zien hoe Shakespeare er gedurende zijn leven of in ieder geval kort voor diens dood uitzag. Het onderzoeksteam dat de reconstructie maakte, reconstrueerde eerder al het uiterlijk van onder meer Napoleon, George Washington en Julius Caesar. Deze afbeeldingen zorgden indertijd voor veel ophef, omdat ze sterk verschilden van de schilderijen en beelden die we van deze grote mannen kennen. Het 3D-beeld van Shakespeare lijkt eveneens gedoemd om afgeschreven te worden.

Geen dodenmasker
Zo hebben de makers de eerste kritiek al kunnen incasseren. Expert Stanley Welles, voorzitter van het Shakespeare Birthplace Trust, stelt bijvoorbeeld dat deze man niet William Shakespeare is. Hij concludeert dat het dodenmasker waar het beeld op is gebaseerd naar alle waarschijnlijkheid niet aan Shakespeare toebehoorde. De schrijver was tijdens zijn leven geen nationale held of bekendheid en het is dan ook niet aannemelijk dat hij een dodenmasker kreeg.

De schilderijen die we van Shakespeare kennen, bevestigen die kritiek alleen maar. De verschillen tussen de afbeelding en de bekende beelden zijn wel heel groot.

Links oude afbeeldingen met daarop William Shakespeare en rechts de reconstructie (History Channel / Exclusivpix)

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd