Wetenschappers ontdekken leven in diepste laag aardkorst

Uit een expeditie naar de diepste laag van de aardkorst blijkt dat het daar krioelt van het leven. Op een diepte van zo’n 1391 meter en in een temperatuur van 102 graden Celsius leven daar vele dunbevolkte bacteriekoloniën. En de Amerikaanse onderzoekers vermoeden dat ook op grotere dieptes nog genoeg organismen huizen.

Wanneer u in gedachten naar de kern van de aarde zou reizen, komt u verschillende lagen tegen. U komt eerst op de zeebodem terecht, waarna u door sediment en een basaltlaag moet reizen. Daarna komt u in een laag gabbro (een stollingsgesteente) terecht. Deze laag ligt op de aardmantel en is dus de diepste laag van de aardkorst.

Boren
U begrijpt dat het bereiken van die laag gabbro nog niet zo eenvoudig is. Basalt is bovendien nog eens moeilijk te doorboren. Maar onderzoeker Stephen Giovannoni heeft daar een trucje voor. Hij richtte zich op het Atlantis-massief. Dit is een berg in het midden van de Atlantische Oceaan. Door tektonische activiteiten onder deze berg is de laag gabbro zo’n zeventig meter omhoog gekomen. Bij die stijging heeft de laag het basalt opzij geschoven. Er hoefde dus niet door basalt geboord te worden en ook de diepte viel mee.

Anders
Op die plek boorde Giovannoni 1391 meter diep. En daar vond zijn team leven. Opvallend genoeg was het heel anders dan de bacteriën die in de basaltlaag ‘wonen’. Zo kwamen er in deze laag gabbro geen oerbacteriën (bacteriën die onder extreme omstandigheden kunnen leven) voor. En uit een genetische analyse bleek dat de bacteriën niet in deze laag zijn ontstaan, maar afstammelingen zijn van bacteriën die op minder grote diepte leefden.

WIST U DAT…

…bacteriën aan liefdadigheid doen?

“Deze diepe biosfeer is een hele belangrijke ontdekking,” meent onderzoeker Rolf Pedersen. Of leven ook op grotere diepte nog voorkomt, is onduidelijk. Maar het is wel aannemelijk, zo redeneert Pedersen. De reacties die in de aardkorst olie en gas voortbrengen, kunnen zich wel eens in de mantel afspelen en dat zou betekenen dat leven op nog veel grotere diepte voorkomt.

De lagen van de aarde. Via: Flickr.com

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd