Wetenschappers maken schizofrene PC

Een onderzoek met een schizofrene PC wijst erop dat schizofrenie voortkomt uit een foute verwerking van informatie.

De onderzoekers bouwden een computer die in staat was om op dezelfde manier als mensen te leren. De onderzoekers leerden de PC enkele eenvoudige verhalen. Ook leerde de PC hoe deze informatie en relaties tussen woorden en zinnen kon onthouden.

Versneld
Vervolgens werd de computer opnieuw opgestart, maar nu werd het tempo waarmee geleerd werd, opgevoerd. Doordat er haast bij was, was de PC niet zo goed in staat om informatie die eigenlijk niet ter zake deed te negeren.

WIST U DAT…

…creativiteit mede mogelijk gemaakt wordt door een defect brein?

Schizofrenie
En dat is precies wat volgens een theorie het probleem is met schizofrenie. De patiënten krijgen zoveel prikkels dat ze niet in staat zijn om alleen de correcte informatie eruit te vissen en op te slaan. Hierdoor raken ze de verbanden tussen verhalen kwijt en gaan illusies en werkelijkheid door elkaar heen lopen.

Schizofrene PC
Door de computer heel snel te laten leren, kon deze ook geen relaties tussen woorden, zinnen en gebeurtenissen meer onthouden. Het resultaat: de PC maakte zichzelf tot de hoofdpersoon van zijn verhalen en voegde er elementen uit andere verhalen aan toe. Op een gegeven moment verklaarde de PC zelfs dat hij verantwoordelijk was voor een terroristische aanslag.

Het experiment wijst erop dat er een kern van waarheid zit in de theorie die stelt dat mensen met schizofrenie niet zoveel prikkels kunnen negeren of vergeten als zou moeten. Bovendien laat het zien dat een computer ons veel kan leren over de werking van het brein. Het is veel gemakkelijker om een PC te controleren dan de menselijke hersenen en de resultaten zijn dus over het algemeen betrouwbaarder.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd