Wetenschappers maken benzine uit…lucht

Een Engels bedrijf beweert in staat te zijn om uit schone lucht benzine te maken. Is dit dan de oplossing voor de met rasse schreden naderende energiecrisis?

In Engeland stonden de kranten er dit weekend bol van. Het Engelse bedrijfje Air Fuel Synthesis kondigde tijdens een conferentie aan petroleum te kunnen vervaardigen uit..lucht. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn en daar is Air Fuel Synthesis zich ook van bewust, zo is op de website te lezen. “Voor sommige mensen klinkt het proces misschien als te mooi om waar te zijn. Maar we zijn serieuze wetenschappers, technici en zakenmensen hier bij AFS.”

Hoe werkt het?
Het maakt nieuwsgierig. Want hoe slagen deze serieuze mensen erin om te doen waar velen al zolang van dromen? Natuurlijk geeft het bedrijfje zijn geheimen niet zomaar prijs. Maar een tipje van de sluier willen de onderzoekers wel oplichten. “Olie bestaat eigenlijk uit koolstof en waterstof. Koolstof bevindt zich in de lucht in de vorm van koolstofdioxide en waterstof vinden we in water,” zo schrijven de onderzoekers. “Air Fuel Synthesis is het proces waarbij we koolstofdioxide en waterstof in water omzetten in een duurzame brandstof.” Wat de onderzoekers dus eigenlijk heel concreet gedaan hebben, is CO2 uit de lucht en waterstof uit water halen en daar benzine van maken.

Het proces in een notendop. Afbeelding: AFS.org.uk.

Het proces
Dat is het proces in een notendop. Tijd om er ietsje dieper in te duiken. De onderzoekers blazen lucht (met daarin CO2) in een ruimte waarin zich ook een natriumhydroxide-oplossing bevindt. CO2 in de lucht wordt door deze oplossing opgezogen. De oplossing wordt in een elektrolysecel gepompt en daar wordt een elektrische stroom doorheen gestuurd. Hierbij komt de koolstofdioxide weer vrij. De onderzoekers verzamelen deze. Vervolgens wordt er waterstof uit water gehaald. De verzamelde koolstofdioxide wordt erbij gehaald en bij de verzamelde waterstof gevoegd. Die twee reageren met elkaar en vormen zo een ruwe brandstof. Om deze ook daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, moeten wel enkele stoffen worden toegevoegd die er onder meer voor zorgen dat de brandstoffen netjes verbranden en geen roestproblemen ontstaan. Een andere optie is de brandstof te vermengen met ‘gewone’ benzine of diesel of kerosine.

Milieuvriendelijk
De vervaardiging van de brandstof verloopt heel milieuvriendelijk. “Het AFS-proces wordt aangedreven door vernieuwbare energie. Dus het hele proces van het afvangen van koolstofdioxide, de productie van brandstof en de verbranding van de brandstof is koolstofneutraal.” Als klap op de vuurpijl maakten de onderzoekers voor het bouwen van de installatie die brandstof uit lucht maakt, voor het grootste deel gebruik van onderdelen die al bestonden. “Maar het beste nieuws is nog dat (zodra de kapitaalinvestering is gedaan) de productie van duurzame, koolstofneutrale AFS-brandstoffen niet beperkt wordt door de prijs van ruwe materialen, de wereld- of lokale politiek.” Ook worden met deze aanpak problemen die biobrandstoffen met zich meebrengen (land moet vrijgemaakt worden, de voedselproductie komt mogelijk in het gedrang) vermeden.

Goede vraag

De milieuvriendelijke auto wint terrein. Maar kunnen we ooit helemaal afscheid nemen van de brandstofauto? Lees er hier alles over!

Ton
Op dit moment levert de installatie van de onderzoekers nog niet zo heel veel brandstof op. Maar de wetenschappers verwachten dat ze – mits ze voldoende financiële steun ontvangen – binnen achttien tot 24 maanden in staat zullen zijn dagelijks ongeveer een ton aan brandstof te kunnen produceren. Die brandstof kunt u gewoon in uw auto gooien: motoren hoeven niet te worden aangepast.

Luchtvaart
De Britse wetenschappers zijn vanzelfsprekend niet de enigen die werken aan een oplossing voor de energiecrisis. Wetenschappers wereldwijd komen met de meest uiteenlopende ideeën om de crisis te bezweren. Rijden op waterstof en (groene) elektriciteit zijn op dit moment de meest veelbelovende oplossingen. Toch is er zeker nog wel ruimte voor een oplossing zoals AFS, zo is op de site te lezen. Al is het alleen al voor de luchtvaart. “Het is heel onwaarschijnlijk dat er ooit een vliegtuig komt dat op elektriciteit of waterstof vliegt. Dit is één van de redenen waarom we ons op de luchtvaart richten.”

De onderzoekers zijn nog druk op zoek naar investeerders voor hun vervolgonderzoek. Als ze die kunnen vinden, moet het binnen enkele jaren mogelijk zijn om de brandstof op grote schaal te produceren.

Bronmateriaal

"Petrol from air an update" - Airfuelsynthesis.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door rosipaw (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd