Wetenschappers luiden de noodklok: zeegrassen hebben nu onze hulp nodig

Wetenschappers geven de worstelende zeegrassen wereldwijd een stem. We moeten nú in actie komen om de zeer belangrijke zeegrassen te redden.

122 wetenschappers uit 28 landen slaken een noodkreet. Dat doen ze in de vorm van een verklaring waarin ze om meer aandacht, bescherming en waardering vragen voor zeegrassen. “Zeegrassen zijn van fundamenteel belang voor onze planeet.”

Bescherming
Bijna elk continent wordt erdoor omringd: zeegrassen. “Ze creëren leven in anders zuurstofloze, modderige leefgebieden waar ze sedimenten stabiliseren, grote hoeveelheden voedingsstoffen filteren en één van de meest efficiënte opslagruimtes voor koolstof vormen,” zo schrijven de onderzoekers. Wanneer zeegrassen verloren gaan, rent de waterkwaliteit achteruit. Net als de populaties vissen en andere zeedieren die in en van het zeegras leven. “Om het klimaat te stabiliseren en ook op lange termijn voedselzekerheid te hebben, moeten we zeegrassen beschermen.”

WIST JE DAT…

…onderzoekers een paar jaar geleden zeegras ontdekten dat tienduizenden en mogelijk zelfs 100.000 jaar oud is?

Toerisme en energie
Zeegrassen hebben het om meerdere redenen moeilijk, zo stellen de onderzoekers. Zo wordt er voor de kust van heel veel landen druk ontwikkeld: er worden havens aangelegd of energieprojecten gerealiseerd. Zeegrassen moeten dan wijken. Ook een slechtere waterkwaliteit – bijvoorbeeld door toerisme – is een probleem. Net als extreme weersomstandigheden.

“Wij vinden dat er actie moet worden ondernomen om de toekomst van het zeegras veilig te stellen,” zo schrijven de onderzoekers. Dat betekent heel concreet bijvoorbeeld dat we de waterkwaliteit op sommige plekken moeten verbeteren, terwijl we elders de destructieve visserij aanpakken. Ook moet er ruimte komen voor aangetast zeegras om te herstellen en moet het zeegras beter gemanaged worden.

Bronmateriaal

"Securing a future for seagrass"
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Hans Hillewaert (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd