Wetenschappers laten krokodil naar klassieke muziek luisteren

Gewoon. Om te kijken wat dat met zijn brein doet.

Het is een primeurtje. Voor het eerst hebben onderzoekers een krokodil ín een MRI-scanner naar klassieke muziek laten luisteren. Het leidt tot nieuwe inzichten in de evolutie van het leven op aarde.

MRI-scanner
Het klinkt heel simpel: een krokodil in een MRI-scanner leggen. Maar dat is het niet, zo vertelt onderzoeker Mehdi Behroozi. “Zo moeten we de scanner bijvoorbeeld aanpassen aan de fysiologie van de krokodil, die in verschillende opzichten enorm verschilt van de fysiologie van zoogdieren.”

Hersenactiviteit
Zodra de scanner voldoende was aangepast, legden de onderzoekers de krokodil erin. Vervolgens kreeg deze verschillende geluiden te horen, waaronder klassieke muziek, geschreven door Bach. Terwijl de krokodil naar de geluiden luisterde, werd zijn hersenactiviteit gemeten.

Net als vogels en zoogdieren
Het onderzoek wijst uit dat complexe geluiden – zoals klassieke muziek – ervoor zorgen dat de krokodil extra hersengebieden activeert. De verwerkingspatronen die de onderzoekers in het brein van de krokodil ontwaarden, bleken verder sterk te lijken op de patronen in het brein van vogels en zoogdieren die dergelijke experimenten al eerder hebben ondergaan.

Implicaties
Het zijn waardevolle nieuwe inzichten, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de krokodillen gerekend kunnen worden tot de oudste gewervelde dieren. Ze zijn in bijna 200 miljoen jaar bovendien nauwelijks veranderd en vormen een link tussen dinosaurussen en moderne vogels. “Een analyse van de hersenen van de krokodil biedt dan ook meer inzicht in de evolutie van het zenuwstelsel in zoogdieren en kan ons helpen om te begrijpen op welke punt bepaalde hersenstructuren en gedrag dat daarmee geassocieerd wordt, ontstonden,” vertelt onderzoeker Felix Ströckens.

Op basis van dit onderzoek achten de onderzoekers het bijvoorbeeld aannemelijk dat bepaalde fundamentele mechanismen die nodig zijn om zintuigelijke informatie te vewerken al in een zeer vroeg stadium van de evolutie ontstonden. Het zou kunnen betekenen dat deze voor alle gewervelden dezelfde oorsprong heeft.

Bronmateriaal

"Crocodiles Listen to Classical Music in MRI Scanner" - Ruhr Universität Bochum

Afbeelding bovenaan dit artikel: miniformat65 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd