Wetenschappers laten apen ‘mediteren’

Om meer te weten te komen over de zonderlinge wetenschap die neurofeedback heet, laten onderzoekers apen mediteren.

Neurofeedback is een bijzondere techniek die mensen controle moet geven over hun hersenactiviteit. Het werkt als volgt: de hersenactiviteit wordt gemeten en aan mensen getoond. Bijvoorbeeld door de hersenactiviteit om te zetten in geluid of beelden. Die informatie moet mensen helpen om hun hersenactiviteit te controleren. De methode zou de symptomen van epilepsie, angststoornissen en ADHD verminderen.

Placebo
Er zijn al genoeg experimenten mee gedaan. Maar werkt neurofeedback nu eigenlijk echt? Experimenten wijze erop van wel, maar het is niet uit te sluiten dat sprake is van een placebo-effect of dat een groter bewustzijn van de ziekte – en niet neurofeedback – tot deze resultaten leidt.

WIST U DAT…

meditatie beter werkt dan sommige medicijnen?

Apen
Maar hoe kunnen de onderzoekers daar achter komen? Door proefpersonen te verzamelen die hun ziekte niet begrijpen en dus ook geen last hebben van een hoger bewustzijn van hun ziekte of het placebo-effect. De onderzoekers richtten zich daartoe op apen.

Snoepje?
Maar kunnen de dieren wel aan neurofeedback doen? De wetenschappers namen de proef op de som. Ze dachten dat het tonen van de hersenactiviteit niet zou helpen en daarom pakten ze het anders aan. De apen kregen een marshmallow wanneer ze hun hersenactiviteit afstelden op 12 tot 16 hertz. Met deze hersenactiviteit zijn mensen ontspannen, maar ook gefocust en datzelfde geldt waarschijnlijk voor de apen. “Het is net zoiets als meditatie,” stelt onderzoeker Ingrid Philippens.

Na enkele trainingen hadden de apen het helemaal door en konden ze hun hersenactiviteit op bevel afstemmen. Daarmee is nog niet bewezen dat neurofeedback werkt, maar een eerste stap is gezet. Nu de apen kunnen mediteren, kan er gekeken worden wat er door het afstemmen van de hersenactiviteit fysiek in het brein gebeurt. Dergelijke experimenten kunnen niet onder mensen worden uitgevoerd, maar wel onder apen die hun hersenactiviteit kunnen afstemmen. En daarmee is de basis gelegd voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van neurofeedback.

Bronmateriaal

"Monkeys meditate for marshmallows" - Newscientist.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Tim Ellis (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd