Wetenschappers kruipen in het brein van een worm

Wetenschappers hebben een worm in hun eigen trekpop veranderd. Het dier doet nu alles wat de onderzoekers willen. De wetenschappers ‘besturen’ het kleine wormpje door zijn zenuwcellen met behulp van lasers te prikkelen. Zo zijn de onderzoekers in staat om de worm naar links of rechts te sturen en zelfs op commando een eitje te laten leggen.

Het ‘besturingssysteem’ van de worm heeft de naam CoLBeRT gekregen. Dat staat voor Controlling Locomotion and Behavior in Real Time. Het systeem stelt onderzoekers in staat om het gedrag van wormen relatief eenvoudig te controleren.

Zenuwcel
“Dit systeem staat ons toe om de zenuwcellen van dit dier wat op te porren en zo te achterhalen wat elke zenuwcel doet,” vertelt onderzoeker Andrew Leifer. Voor de studie maken de wetenschappers gebruik van de worm C. elegans. Deze worm heeft zo’n 302 zenuwcellen, maar welk doel elke cel diende, was onduidelijk. Door het systeem kunnen de wetenschappers de cellen stuk voor stuk identificeren.

WIST U DAT…

…wetenschappers vorig jaar een mensachtige hersenschors in een worm aantroffen?

Optogenetics
Het systeem is gebaseerd op optogenetics. Hierbij worden cellen geactiveerd met behulp van licht. De onderzoekers zorgen ervoor dat de cellen in de worm op licht reageren door ze specifieke moleculen mee te geven. Een computerprogramma zoekt de cellen op en stelt de laser af. Dat hele proces van het opzoeken van cellen en afvuren van laserstralen, kost slechts twintig milliseconden.

Verstijven
Inmiddels hebben de wetenschappers al verschillende cellen geïdentificeerd. Zo zijn ze in staat om de worm allemaal dingen te laten doen. Bijvoorbeeld links of rechts afslaan of verstijven en zelfs eitjes leggen.

De onderzoekers doen hun studie in het blad Nature Methods uit de doeken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd