Wetenschappers komen met opmerkelijke oplossingen voor de klimaatcrisis: praten over het moederschap of luisteren naar een TED Talk (en ja, dat werkt echt)

Onderzoekers van Oxford hebben een leuke manier gevonden om bij te dragen aan de grote problemen van de wereld: praat met anderen over ervaringen die je deelt. Hier kan het moederschap onder vallen, maar ook een TED Talk die je samen hebt gezien.

Het klinkt als een hoogdravende conclusie: veel wereldproblemen kunnen opgelost worden door simpelweg met elkaar in gesprek te gaan. Toch is dat nu precies wat wetenschappers hebben bewezen. Zo wordt er al een aantal jaar onderzoek gedaan naar identity fusion als mogelijke oplossing voor, onder andere, de klimaatcrisis. Met identity fusion wordt het proces bedoeld waarbij een grote groep mensen onderling sterke banden heeft, waardoor ze socialere acties gaan ondernemen. In het onderzoek schrijven de wetenschappers dat identity fusion momenteel vooral op lokaal niveau plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokale muziekvereniging, of op stedelijk (en soms zelfs landelijk) niveau. Dit recente onderzoek doet nu echter onderzoek naar identity fusion op globaal niveau. Wetenschapper Lukas Reinhardt heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij legt uit: “Wereldwijd denken mensen steeds vaker in de vorm van ‘wij tegen zij’. Dit maakt conflicten erger en maakt het moeilijker om oplossingen te vinden voor belangrijke problemen. De praktische implicaties van ons onderzoek zijn verreikend voor beleidmakers en politici.” De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het blad Royal Society Open Science.

Twee studies
Het probleem dat Reinhardt beschrijft heeft in essentie te maken met polarisatie. Met dit begrip wordt het fenomeen bedoeld waarbij verschillende groepen steeds verder uit elkaar komen te staan. Voor de bestrijding van dit fenomeen kijken de wetenschappers naar identity fusion als mogelijk antwoord. Om te zien hoe effectief identity fusion zou kunnen zijn, hebben ze geprobeerd om het effect hiervan te meten. Hiervoor hebben ze twee onderzoeken opgezet, welke ze uiteindelijk samen hebben gevoegd in één onderzoeksverslag.

Moederschap
In het eerste onderzoek keken ze in hoeverre gedeelde ervaringen ervoor kunnen zorgen dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelden. Ze richtten zich hierbij op Amerikaanse vrouwen met en zonder kinderen. De onderzoekers vroegen de proefpersonen met kinderen om te formuleren hoe het moederschap ze veranderd had. En daarna kregen alle vrouwen – dus ook de vrouwen zonder kinderen – de vraag met welke groep ze zich het meest verbonden voelden: Amerikaanse vrouwen, Amerikaanse moeders, vrouwen wereldwijd of moeders wereldwijd. Het onderzoek onthult dat Amerikaanse moeders zich sterker verbonden voelden met Amerikaanse moeders dan met Amerikaanse vrouwen in het algemeen. Ook voelden ze zich sterker verbonden met moeders wereldwijd dan met vrouwen wereldwijd.

Gedrag
Een gedeelde ervaring – in dit geval: het moederschap en alles wat dat met zich meebrengt – kan dus een band scheppen (die grenzen overstijgt). Maar leidt het ook werkelijk tot prosocialer gedrag? Om dat uit te zoeken, zetten onderzoekers nog een experiment op, waarin de deelnemers uit het hierboven genoemde experiment gevraagd werd om geld te verdelen tussen twee individuen. Het eerste individu was een willekeurige Amerikaan, het tweede individu was een Amerikaanse moeder, een Amerikaanse vrouw zonder kinderen, een moeder of vrouw uit een ander land. Het onderzoek onthult dat Amerikaanse moeders sterker geneigd waren om geld te geven aan andere moeders (ongeacht of ze nu Amerikaans waren of niet).

TED Talk
In het onderzoeksverslag is dus ook nog een ander onderzoek opgenomen, waarbij gekeken werd of de realisatie dat we allemaal dezelfde afkomst kennen, ook een band kan scheppen. Aan dit onderzoek deden 319 Amerikaanse burgers mee. Deze groep kreeg een TED-talk van journalist A. J. Jacobs te zien, welke ging over het feit dat alle mensen dezelfde voorouders delen. Op voorhand werd deze groep in twee groepen verdeeld; de eerste groep moest een aantal vragen beantwoorden na het bekijken van de video, de andere groep deed dienst als controlegroep en beantwoordde dezelfde vragen voordat ze de video te zien kregen. De vragen gingen over in hoeverre ze zich verbonden voelden met de mensheid in het algemeen, alle Amerikanen, de aangetrouwde familie, de eigen familie, Republikeinse stemmers en tenslotte Democratische stemmers. De proefpersonen die de vragen beantwoordden nadat ze de TED-talk hadden gezien en zich er dus terdege van bewust waren dat de mensheid in feite één grote familie was, gaven aan zich sterker met de mensheid in het algemeen verbonden te voelen dan de controlegroep. En daar bleef het niet bij: mensen die de TED-talk hadden gezien voelden zich in vergelijking met mensen die de TED-talk ook sterker verbonden met mensen die een heel andere politieke partij aanhingen.

Samen staan we sterk(er)
In het onderzoeksverslag zijn de wetenschappers erg duidelijk: er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden naar identity fusion voordat we er, als mensheid, echt mee aan de slag kunnen. Toch zijn de resultaten wel degelijk heel erg interessant, omdat ze dus duidelijk aantonen dat er een middel bestaat tegen polarisatie. Mede-wetenschapper Harvey Whitehouse heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij voegt toe: “We doen al jaren onderzoek naar deze twee manieren om groepsbinding te bevorderen; binding op basis van gedeelde ervaringen en binding op basis van het hebben van een gedeelde biologie. Dit is de eerste keer dat we hebben bewezen dat het mogelijk is om sterke banden te creëren die uiteindelijk de mensheid als geheel kunnen verenigen. Tijdens dit onderzoek hebben we dit al voor elkaar kunnen krijgen door gebruik te maken van relatief simpele experimenten. Als we dit globaal aan gaan pakken wordt het mogelijk om uiteindelijk veel sterkere methoden hiervoor te ontwikkelen.”

Whitehouse is dan ook positief dat identity fusion uiteindelijk een grote rol op het wereldtoneel kan gaan spelen. Hij sluit af: “Iedereen is uiteindelijk aan elkaar verwant. Niet alleen dat; veel mensen maken ook dezelfde dingen mee. Als we dit onthouden wordt het uiteindelijk mogelijk om de grote wereldproblemen aan te kaarten, van conflicten tussen verschillende groepen tot het tackelen van de klimaatcrisis.”

Bronmateriaal

"Study reveals how humanity could unite to address global challenges" - UNIVERSITY OF OXFORD
Afbeelding bovenaan dit artikel: Andrii Yalanskyi from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd