Wetenschappers boren 2152 meter diep gat in West-Antarctische ijskap

Een record, waar zo’n twintig jaar aan gewerkt is.

Voor het eerst is het onderzoekers gelukt om in de West-Antarctische ijskap een gat te boren dat meer dan twee kilometer diep is. Naar verwachting levert het boorgat een schat aan informatie op over de wijze waarop dit deel van West-Antarctica op de opwarming van de aarde reageert.

Instrumenten
Met behulp van warm water boorden onderzoekers in de Rutford Ice Stream een 2152 meter diep gat dat uitkomt op onder het ijs gelegen sedimenten. Direct daarna lieten de onderzoekers een breed scala aan instrumenten in het gat zakken, waarmee onder meer de temperatuur van het ijs en vervormingen in het ijs gemeten konden worden.

Meer kennis
Het boren van het gat was een enorme onderneming waar zo’n 20 jaar voorbereiding en één mislukte boorpoging (in 2004) aan vooraf is gegaan. “Ik heb zo lang op dit moment gewacht en ben blij dat we eindelijk ons doel bereikt hebben,” aldus onderzoeker Andy Smith. “Er zitten hiaten in onze kennis omtrent wat er op West-Antarctica gebeurt en door een gebied te bestuderen waar het ijs op zachte sedimenten rust, kunnen we beter begrijpen hoe dit gebied in de toekomst gaat veranderen en bijdragen aan de zeespiegelstijging.” Collega Keith Makinson voegt toe: “We weten dat warmere oceaanwateren ervoor zorgen dat veel West-Antarctische gletsjers eroderen. Wat wij proberen te achterhalen, is hoe glad het sediment onder deze gletsjers is en zo bepalen hoe snel ze vanaf het continent in de zee kunnen stromen.”

In totaal hebben de onderzoekers twee gaten in de Rutford Ice Stream geboord. Ze hopen nog tot half februari in het gebied actief te kunnen zijn en willen in de periode die voor hen ligt ook nog onderzoek doen op een tweede locatie die enkele kilometers van het recordbrekende boorgat verwijderd is.

Bronmateriaal

"Scientists drill to record depths in West Antarctica" - British Antarctic Survey
Afbeelding bovenaan dit artikel: BEAMISH / British Antarctic Survey

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd