Wetenschappers betwisten kleinzerigheid mannen

Dat bij mannen een griepje veel sneller en aanzienlijk langer de kop opsteekt en dat ze zich in dat geval heel zielig voelen, is voor vrouwen niets nieuws. Dat het een echte, evolutionair ontwikkelde aandoening is, is wel nieuw; in vergelijking met het immuunsysteem van de vrouw is dat van de man bijzonder zwak.

Mannen beschikken over de gave om een loopneus direct door te ontwikkelen tot een zware griep en een beetje hoofdpijn om te toveren in migraine. Kleinzerig? Nee, zeggen wetenschappers. Mannen doen niet alsof, ze zijn nu eenmaal sneller, serieuzer ziek.

Die young
De reden daarvan is het motto dat veel mannen er op na houden: ‘live fast, die young’. Deze levensstijl heeft er gedurende de evolutie toe geleid dat mannen hun immuunsysteem onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen en – zeker in vergelijking met vrouwen – veel sneller en erger ziek worden.

Levensstijl
De wetenschappers trekken die conclusie nadat ze de factoren die de man van de vrouw onderscheiden in een wiskundig model hadden ondergebracht. Het avontuurlijke leven van de man zorgt ervoor dat hij aan veel meer gevaren en ziektes wordt blootgesteld dan de vrouw. Paradoxaal genoeg zorgt die gevaarlijke levensstijl ervoor dat het immuunsysteem zich minder goed ontwikkelt. Ze worden immers zo snel weer ziek dat hun immuunsysteem geen tijd heeft om op krachten te komen. Bovendien is de man zelfs tijdens zijn ziekte nog gericht op voortplanting en gaat zijn energie daar aan op.

Hormonen
“In veel gevallen zijn mannen veel vatbaarder voor infecties en minder goed in staat om de infectie te bestrijden,” vertelt onderzoeker Olivier Restif. “De redenen hiervoor zijn de interactie tussen mannelijke hormonen en het immuunsysteem en het risicovolle gedrag.”

Overigens geldt dit niet alleen voor mensen. Ook bij verschillende diersoorten is gebleken dat het immuunsysteem van de mannetjes zwakker is. In veel gevallen heeft dat te maken met de hormonen. “Onze resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen door genetische en ecologische beperkingen verschillende immuunsystemen ontwikkelen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd