Wetenschapper trekt klimaatverandering in twijfel

In een nieuw onderzoek stelt een onderzoeker dat opwarming van de aarde niet veroorzaakt wordt door CO2, maar door wolken.

Onderzoeker Roy Spencer publiceerde zijn paper deze week in het online blad Remote Sensing. Hij trekt in zijn onderzoek klimaatverandering in twijfel. Heel verwonderlijk is dat niet: de onderzoeker staat bekend als een klimaatscepticus. Maar in hoeverre heeft hij het bij het rechte eind?

Klimaatverandering
Wetenschappers stellen dat klimaatverandering ontstaat doordat teveel broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Deze gassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon niet meer wegkan en rondom de aarde blijft hangen. Hierdoor verdampt er meer water en zijn er dus ook meer wolken. Die wolken zorgen dat er nog meer hitte op aarde blijft hangen en versterken dus het broeikaseffect.

Wolken
Maar Spencer ziet het anders. Volgens hem begint het hele verhaal niet bij CO2, maar bij de wolken. Geheel willekeurige veranderingen in het wolkendek veroorzaken de opwarming van de aarde. Hij baseert die conclusie op satellietgegevens die hij tussen 2000 en 2010 verzamelde. Hij vergeleek het wolkendek met de temperaturen van het aardoppervlak. Met behulp van een simpel model ontdekte hij een verband: wolken veroorzaken opwarming.

WIST U DAT…

…een opwarmende aarde ervoor zorgt dat oude vervuilende stoffen vrijkomen?

Gemanipuleerd
Klimaatwetenschappers zijn niet blij met de bevindingen van Spencer. Sterker nog: sommigen zijn een tikkie boos. “Ik kan niet geloven dat het gepubliceerd is,” stelt onderzoeker Kevin Trenberth. Zowel hij als veel van zijn collega’s stellen dat de modellen die Spencer gebruikt heeft gemanipuleerd zijn. Ook de periode die Spencer onderzocht heeft, is te kort. Een veranderend klimaat is een proces dat zich afspeelt over duizenden en soms zelfs tienduizenden jaren. “Hij heeft een onjuist model gebruikt en het aangepast zodat het overeenkomt met de observaties,” stelt onderzoeker Andrew Dessler. “Maar de conclusies die dat oplevert, zijn niet juist.”

Belasting
Spencer erkent dat zijn werk niet overtuigend genoeg is om een door mensen veroorzaakte klimaatverandering te weerleggen, maar het begin is er. Hij is ervan overtuigd dat het zijn taak is om overheden en burgers te beschermen tegen de hoge kosten die volgens wetenschappers gemaakt moeten worden om het broeikaseffect te verlichten.

Het onderzoek van Spencer was in eerste instantie weinigen opgevallen. Totdat Forbes er aandacht aan besteedde en de conclusie trok dat Spencer bewees dat klimaatverandering niet bestaat. Nu lijkt de hele wetenschappelijke wereld over Spencer heen te vallen. Voor zover bekend kan geen enkele klimaatwetenschapper zich in de resultaten van Spencer vinden.

Bronmateriaal

"Climate Change Debunked? Not So Fast" - Livescience.com
De afbeelding boven dit artikel is gemaakt door Jackl (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd