Wetenschap niet ontevreden met nieuwe regering

Het nieuwe kabinet Rutte II stond gisteren op het bordes. Het regeerakkoord van de VVD/PvdA-coalitie raakt iedereen hard, maar voor de wetenschap pakken de nieuwe maatregelen helemaal niet verkeerd uit.

“We moeten weer in de top-vijf van de wereld komen als het gaat om kennis en innovatie,” schrijven Rutte en Samsom in hun akkoord. Inderdaad heeft ook het nieuwe kabinet – net als het vorige – de kenniseconomie hoog in het vaandel staan.

Toch staat er in het regeerakkoord maar weinig over het beleid over wetenschap. Er worden een paar dingen genoemd:

  • Het NWO krijgt nog steeds 250 miljoen euro om als subsidies te verstrekken.
  • Er wordt 150 miljoen uitgetrokken voor de versterking van fundamenteel onderzoek
  • Onderzoeksinstuten moeten meer werken richting Europese subsidies, zoals de Horizon 2020-beurs

Interessant is dat onderzoeksinstituten meer moeten gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Dat betekent dat bedrijven eerder zullen investeren in onderzoek met toegepaste waarde. Om dat te compenseren, wordt een extra 150 miljoen uitgetrokken voor toegepast onderzoek, waar de sector erg tevreden over is.

Wist u dat…

… politici maar beter lange mensen kunnen zijn?

KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is ‘voorzichtig positief’. “Het is natuurlijk goed dat er wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek,” zegt een KNAW-woordvoerder. “Je ziet dat dit kabinet de kenniseconomie belangrijk vindt, en de lijn van het vorige kabinet doorzet.” Toch zet het KNAW ook vraagtekens bij het akkoord. “Meer geld is mooi, maar het is onduidelijk waar dat geld vandaan gaat komen.”

NWO
Bij het NWO zijn ze wel enthousiast. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt in een persbericht ‘verheugd’ te zijn met het feit dat er meer geld naar fundamenteel onderzoek gaat. Een woordvoerder zegt dat het NWO nu met de regering om tafel wil gaan zitten om te kijken hoe het budget het beste kan worden besteed.

Universiteiten
Ook de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten is niet ontevreden. De VSNU laat weten ‘voorzichtig enthousiast’ te zijn over de plannen. “Maar er moet nog wel een hoop gebeuren, voordat we echt kunnen spreken van succes,” zegt voorziter Sijbolt Noorda. Hij doelt daarbij vooral op het ontbreken aan details in het akkoord. “Om die duidelijk te krijgen zullen ook wij mee moeten gaan praten met de regering.” Vooral het feit dat er meer geld vrij wordt gezet voor fundamenteel onderzoek is belangrijk, volgens de overkoepelende organisatie van universiteiten. “Daarmee blijft de vrije en ongehinderde wetenschap gewoon bestaan, en dat is natuurlijk erg belangrijk,” aldus Noorda.

Wat de universiteiten wel steekt, is de verkeerde besteding van de investeringen in het onderwijs. “De opbrengsten uit de studentenlening worden in onderzoek en innovatie gestoken, maar niet specifiek in het hoger onderwijs,” zegt Noorda. “Dat is niet te verantwoorden, zeker niet aan de studenten. Die lijden al genoeg onder de maatregel.”

Bronmateriaal

De foto bovenaan dit artikel komt van het Flickr-kanaal van de minister-president (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd