Wetenschap verdraait het geheugen van muizen

Onderzoekers manipuleren het geheugen van muizen. De dieren gooiden totaal verschillende herinneringen op één hoop.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat het stimuleren van het brein kan leiden tot andere herinneringen en ander gedrag. Maar hoe we op natuurlijke wijze ander gedrag en nieuwe herinneringen vormen: dat weten onderzoekers niet goed. “De vraag waar wij uiteindelijk in geïnteresseerd zijn is: hoe schetst hersenactiviteit een beeld van de wereld?” vertelt onderzoeker Mark Mayford van het Scripps Research Institute. “Door dat te begrijpen krijgen we een beter begrip van wat er fout gaat in situaties waarin je onjuiste percepties hebt. Ook kan het ons vertellen wat er door te leren in het brein verandert.”

Zenuwcellen
Om een antwoord op al die vragen te krijgen, verzamelden de onderzoekers enkele muizen. De dieren kregen een gen toegediend. Dankzij dat gen konden de onderzoekers nu zenuwcellen activeren. Ze zorgden ervoor dat het gen zich zou binden aan een gen dat enkel actief was als zenuwcellen die specifieke herinneringen vormden dat waren. Wat ze in feite gecreëerd hadden, was een aan- en uitknop: wanneer de zenuwcellen specifieke herinneringen vormden dan konden de onderzoekers die zenuwcellen stimuleren of juist afremmen.

WIST U DAT…

Experiment
Tijd om ermee te experimenteren. De onderzoekers zetten de muizen in een nieuwe ruimte: Box A. Deze ruimte had zijn eigen geuren, kleuren en texturen. Terwijl de muizen deze nieuwe omgeving leerden kennen, stimuleerden de onderzoekers de zenuwcellen. Vervolgens plaatsten de onderzoeker de muizen in een andere ruimte: Box B en dienden de muizen een stofje toe dat de zenuwcellen die betrokken waren bij het vormen van de herinneringen aan box A activeerde. Vervolgens vertoonden de muizen heel bijzonder gedrag, zo is in het blad Science te lezen. Ze gedroegen zich alsof ze box B al kenden en vormden een soort hybride herinnering aan box B waarin ook kenmerken van box A werden vermengd.

Resultaten
“We weten al uit onderzoeken onder dieren en mensen dat herinneringen niet geïsoleerd tot standkomen, maar door de jaren heen worden opgebouwd en zich met eerder geleerde informatie vereenzelvigen. Dit onderzoek suggereert dat het brein dat doet door activiteitenpatronen van zenuwcellen van oude herinneringen te gebruiken en te versmelten met de activiteit die tijdens een nieuw leermoment ontstaat.”

Schizofrenie
Maar welk doel dient dit onderzoek nu? Wetenschappers hopen beter te begrijpen hoe herinneringen ontstaan. Hopelijk kunnen ze dan later mensen die in hun geheugen een onjuiste perceptie van de werkelijkheid hebben, helpen. Bijvoorbeeld door zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor de onjuiste perceptie bij het vormen van nieuwe herinneringen met behulp van medicatie af te remmen. Mensen met een posttraumatische stressstoornis of schizofrenie kunnen daar bij gebaat zijn.

De onderzoekers zijn nu bezig om het geheugen van de muizen nog verder te verdraaien. Ze hopen er uiteindelijk voor te zorgen dat een muis zodra deze in box B zit, denkt dat hij in box A is.

Bronmateriaal

"Scripps Research Institute Team Wrests Partial Control of a Memory" - Scripps.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rama (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd