Wetenschap verandert mossel in energiebron

Onderzoekers zijn erin geslaagd om levende mosselen als een bron van energie in te zetten.

Het lichaam van mosselen (Mercenaria mercenaria) maakt glucose aan. Die glucose kan weer als brandstof gebruikt worden voor biobrandstofcellen. De onderzoekers implanteerden biobrandstofcellen in de mosselen en lieten deze de glucose gebruiken. De biobrandstofcellen zetten die glucose weer om in elektriciteit.

Motor
De onderzoekers hadden een duidelijk doel voor ogen: de mosselen moesten een elektrische motor op gang helpen. Om dat te bewerkstelligen, werden verschillende mosselen met elkaar verbonden. Zo ontstond een batterij die bestond uit drie mosselen.

Drie mosselen vormen een batterij. Foto: Energy & Environmental Science / DOI: 10.1039/C2EE21626D.

Millijoules
De mosselen leverden samen 28,8 millijoules per uur. Uiteindelijk slaagden de mosselen er toch in om een elektrische motor in beweging te brengen. Dat bewijst dat het mogelijk is om elektrische of elektronische apparaten met behulp van energie die door organismen wordt opgewekt, te activeren, zo schrijven de onderzoekers in het blad Energy & Environmental Science.

Toch zijn de mosselen nog lang geen alternatieve energiebron. Maar het is niet ondenkbaar dat levende organismen dat op hele kleine schaal in de toekomst wel worden. Onderzoekers zijn nog op zoek naar het organisme dat het meest efficiënt als bron van energie kan worden ingezet. Ook de mens zou wel eens als energiebron kunnen worden ingezet. Zo experimenteren onderzoekers bijvoorbeeld met pacemakers die de energie van uw hart als energiebron gebruiken. Een andere interessante ontwikkeling is het cyborg-insect. Hierbij worden insecten van piepkleine spionage-apparatuur voorzien (bijvoorbeeld een camera of microfoon). Het insect doet niet alleen dienst als drager, maar wekt ook energie op om de camera en microfoon langer mee te laten gaan. Ook al levert een insect heel weinig energie, voor de piepkleine apparatuur is het voldoende.

Bronmateriaal

"Living Battery – Biofuel Cells Operating In Vivo in Clams" - RSC.org
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig uit het blad Energy & Environmental Science / DOI: 10.1039/C2EE21626D.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd