Wetenschap start grote zoektocht naar koning Richard III

Archeologen starten in Engeland een grote zoektocht naar het graf van koning Richard III. Vijfhonderd jaar nadat hij in Leicester werd begraven, hopen ze eindelijk zijn graf te vinden en meer te weten te komen over deze veelbesproken vorst.

Konining Richard III vond in 1485 tijdens een veldslag de dood. Hij had er toen al een veelbewogen leven op zitten. Hij werd geboren op 2 oktober 1452 en was de zoon van de hertog en hertogin van York. Zijn vader – hertog Richard – kwam toen Richard acht jaar was om het leven. Niet lang erna werd de oudere broer van Richard gekroond tot koning Edward IV. Richard diende zijn broer trouw en het leverde hem het gouverneurschap over het noorden van Engeland op. In 1483 stierf Edward IV. De kinderen van de koning konden geen aanspraak maken op de troon, aangezien hun vader bigamist was: hij hield er twee huwelijken op na. Het leverde Richard de troon op: hij wordt koning Richard III.

WIST U DAT…

…Koning Richard III de laatste Engelse koning was die tijdens een veldslag om het leven kwam?

Zijn dood
Maar veilig was Richard eigenlijk nooit. Er waren mensen die vonden dat de kinderen van Edward IV de troon verdienden. Ze kwamen in opstand, maar Richard sloeg de rebellen neer. Maar er schuilde ook gevaar in een andere hoek: de Fransen. Rebel Henry Tudor kreeg opdracht van de Fransen om Richard van de troon te halen. Dat lukte hem tijdens de veldslag in 1485. Omringd door zijn vijanden stierf Richard. Hij werd opgevolgd door Hendrik Tudor.

Parkeerplaats
Richard III werd begraven in een kerk. Waar deze kerk zich precies bevond, is door de loop der tijd vergeten. Maar onderzoekers denken de kerk – en dus ook de resten van Richard III – nu op het spoor te zijn. Ze vermoeden dat de resten van de kerk zich onder een parkeerplaats in Leicester bevinden. Ze baseren dat vermoeden op onder meer eerdere vondsten in de omgeving en radarbeelden.

Goede koning?

De tegenstanders van Richard III verspreiden na zijn dood heel wat nare verhalen over de oude koning. En natuurlijk had Richard III wel het één en ander op zijn kerfstok. Maar hij deed ook heel veel goeds voor Engeland. Zo stelde hij wetten in die voor die tijd heel vooruistrevend waren. Zo zette hij zich bijvoorbeeld in voor een betere rechtspraak.

Fabels
De onderzoekers hopen sterk dat ze het lichaam van de koning vinden. Hopelijk kunnen ze dan ook beginnen om de fabels van de feiten te scheiden. “Nadat hij werd verslagen werd zijn reputatie enorm beschadigd door zijn tegenstanders en opvolgers: de Tudors,” vertelt Philippa Langley. “Richard III is een charismatisch figuur en trekt heel veel aandacht. Deels omdat hij in de eeuwen hiervoor zo belasterd is en deels omdat hij een centrale rol speelt in de historie van Engeland. De blijvende interesse in Richard betekent dat er veel fabels rondom zijn graf bestaan. Hoewel lokale bewoners als Alderman Herrick in 1612 precies wisten waar hij begraven lag – en Herrick in staat was om bezoekers een stenen pilaar die in zijn tuin de plaats van het graf van de koning markeerde te laten zien – werden er nog steeds onwaarschijnlijke verhalen verteld. Bijvoorbeeld dat de botten van Richard opgegraven werden en in de rivier Soar gegooid werden. Andere fabels stellen dat zijn kist gebruikt werd als een trog voor de paarden.”

Als er inderdaad een lichaam wordt teruggevonden, volgt een DNA-onderzoek om vast te stellen of het echt om Richard III gaat. Als het lichaam aan de koning toebehoort, is de kans groot dat zijn stoffelijke resten alsnog in de kathedraal van Leicester worden bijgezet.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd