Wetenschap ontdekt waarom zeevogels plastic eten

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat zeevogels plastic eten. Maar waarom? Het antwoord is simpel: omdat het ruikt als een lekker maaltje.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze verzamelden kleine plastic kraaltjes, gemaakt van hogedichtheidpolyetheen (PE-HD), lagedichtheidpolyetheen (PE-LD) en polypropeen. Ze stopten ze in zakjes en hingen ze aan een boei in het water. Drie weken later haalden ze de kralen weer op. In het lab gingen de onderzoekers vervolgens na welke geur het plastic afgaf. Uit het onderzoek bleek dat het plastic rook naar dimethylsulfide (DMS), een stofje dat wordt afgegeven door algen die het plastic al snel bedekken.

Reukvermogen
Zeevogels die tot de buissnaveligen behoren – je moet dan bijvoorbeeld denken aan de albatros – hebben een uitstekend reukvermogen. En ze gebruiken dat reukvermogen om te jagen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat DMS deze vogels uitnodigt om op jacht te gaan. DMS komt namelijk vrij wanneer algen worden opgegeten door garnaalachtige zeediertjes. En die garnaalachtige zeediertjes zijn één van de favoriete maaltijden van deze zeevogels. De geur die vrijkomt als algen door garnaalachtige zeediertjes worden opgegeten, nodigt de zeevogels dan ook uit om aan tafel te gaan.

WIST JE DAT…

Kans
En nu blijkt dus dat plastic diezelfde uitnodiging afgeeft. En daardoor wordt het vaak – onterecht – door de zeevogels aangezien voor een lekker maaltje. De onderzoekers wijzen erop dat vogels die zich in hun zoektocht naar voedsel laten leiden door DMS een bijna zes keer grotere kans hebben om plastic te eten dan vogels die dat niet doen.

Stormvogels
Het onderzoek suggereert dat er veel meer vogels zijn die plastic eten dan gedacht. “Het onderzoek laat zien dat soorten die niet veel aandacht krijgen – zoals stormvogels en pijlstormvogels – waarschijnlijk sterk beïnvloed worden door de inname van plastic,” stelt onderzoeker Gabrielle Nevitt. “Deze soorten nestelen in ondergrondse holen en zijn dus lastig te bestuderen, waardoor dat ook niet zo vaak gebeurt. Maar afgaand op de wijze waarop ze voedsel verzamelen, laat dit onderzoek zien dat deze soorten heel veel plastic consumeren.”

Mogelijk biedt het onderzoek ook aanknopingspunten voor onderzoek naar andere zeedieren die plastic binnenkrijgen. Denk aan zeeschildpadden en vissen. “Dieren hebben doorgaans een goede reden voor de keuzes die ze maken. Als we echt willen begrijpen waarom dieren in de oceaan plastic eten, moeten we nadenken over hoe dieren voedsel vinden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd