Wetenschap ontdekt de pijnmeter in ons brein

pijn

Wetenschappers hebben ontdekt dat de activiteit in een specifiek deel van het brein reflecteert in welke mate we pijn ervaren. De ontdekking van deze pijnmeter in ons brein heeft interessante implicaties.

Onderzoekers van de University of Oxford bestudeerden de hersenactiviteit van zeventien proefpersonen. Terwijl de hersenactiviteit van de proefpersonen gemeten werd, werd er een crème aangebracht op hun huid die een brandend gevoel veroorzaakte. Zodra de crème zijn kracht begon te verliezen, legden de onderzoekers een fles met heet water op de huid om de pijn te vergroten. Een paar minuten later werd de pijn verminderd door een fles met koud water op dezelfde plek te leggen. De proefpersonen moesten aangeven in hoeverre ze pijn ervoeren. Die pijn nam af wanneer de crème er een tijdje opzat, nam toe wanneer de fles met heet water op de huid werd gelegd en nam weer af wanneer de fles met koud water op de huid werd gelegd.

In het brein
De onderzoekers zagen dit patroon niet alleen terug in wat de proefpersonen ze over de pijn vertelden. Datzelfde patroon dook ook op in de activiteit van een specifiek deel van het brein: de dorsale posterieure insula. De activiteit in dit deel van het brein reflecteerde wat de proefpersonen de onderzoekers over de mate waarin ze pijn ervoeren, vertelden.

WIST JE DAT…

Pijnniveau
“Pijn is een complexe, multidimensionale ervaring, die activiteit veroorzaakt in veel hersengebieden die een rol spelen als het gaat om concentratievermogen, het voelen van emoties zoals angst, het lokaliseren van de pijn, enzovoort,” vertelt onderzoeker Irene Tracey. “Maar de dorsale posterieure insula lijkt zich specifiek bezig te houden met het niveau van de pijn zelf.”

Het onderzoek heeft diverse implicaties. Zo is het wellicht mogelijk om aan de hand van de activiteit in de dorsale posterieure insula vast te stellen in hoeverre mensen die dat niet kunnen aangeven (kleine kinderen, mensen die lijden aan dementie, enzovoort) pijn ervaren. Ook is het wellicht mogelijk om de activiteit in de dorsale posterieure insula te veranderen en zo pijn te behandelen.

Bronmateriaal

"'Ouch zone' in the brain identified" - University of Oxford (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd