Wetenschap laat virus energie opwekken

Onderzoekers hebben onschadelijke virussen zover gekregen dat deze mechanische energie omzetten in elektriciteit. En dat is heel interessant!

Mechanische energie is energie die ontstaat uit (mechanische) beweging. Elektriciteit opwekken uit mechanische beweging is heel interessant, omdat die beweging overal is. Als u typt, zorgen uw vingers bijvoorbeeld voor die beweging. En als u wandelt, doen uw voeten dat. Stelt u zich eens voor dat we uit al die bewegingen op een efficiënte manier energie op kunnen wekken. Dat biedt mogelijkheden!

Elektrode
De onderzoekers ontwikkelden een elektrode die ongeveer zo groot was als een postzegel. Deze elektrode werd voorzien van een coating die bestond uit speciaal voor de gelegenheid aangepaste virussen. Vervolgens drukten de onderzoekers met hun vinger op de elektrode. De kracht van dat drukken werd door de virussen omgezet in een elektrische lading.

Het virus

De onderzoekers werkten met een bacteriofaag met de naam M13. Een bacteriofaag infecteert bacteriën, maar laat mensen met rust en is dus zeer geschikt voor dit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat het virus elektriciteit opwekte, werd het aangepast. Zo werden er bijvoorbeeld vier negatief geladen aminozuren aan het virus toegevoegd, waardoor de voltage steeg en de piëzo-elektrische kracht toenam. Door de bacteriën vervolgens twintig lagen dik op te stapelen, ontstond het sterkste piëzo-elektrische effect. De laag virussen werd tussen twee elektroden gelegd en die elektroden waren middels draden weer verboden met een LCD-schermpje. De virussen bleken in staat om voldoende energie op te wekken om cijfers op dat scherm te laten verschijnen.

Piëzo-elektrisch effect
Het doet u wellicht denken aan het piëzo-elektrisch effect, waarbij energie wordt opgewekt door kristallen, bot of proteïnes aan druk bloot te stellen. Terecht: eigenlijk is dit ook een piëzo-elektrisch effect, alleen worden geen kristallen, maar biologisch materiaal gebruikt. En dat is voor het eerst.

Zelfstandig
Maar het onderzoek is niet alleen bijzonder vanwege deze primeur. De studie laat ook zien dat het mogelijk is om met hele kleine apparaatjes (in dit geval: zo groot als een postzegel) energie op te wekken. En het bewijst dat het maken van zulke apparaten niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zo zijn de virussen ‘geprogrammeerd’ om zelfstandig een nette coating te vormen die in staat is om elektriciteit op te wekken.

Grote schaal
Maar waarom werken de onderzoekers nu met virussen? De materialen die normaal gesproken nodig zijn om het piëzo-elektrisch effect te bewerkstelligen zijn veelal giftig. Ook is er heel veel kennis voor nodig om ermee te kunnen werken. En daarom is het lastig gebleken om het effect op grote schaal toe te passen. Dit virus organiseert zichzelf en dus is dit piëzo-elektrisch effect relatief eenvoudig te bewerkstelligen. Ook is het virus niet slecht voor het milieu en is het in grote hoeveelheden beschikbaar: het vermenigvuldigt zichzelf.

De resultaten zijn veelbelovend. Mogelijk kan de methode in de toekomst bijvoorbeeld in schoenen of op deuren worden toegepast. Elke keer als u een stap zet of u een deur dichtslaat, word die energie dan omgezet in elektriciteit. Die elektriciteit kan dan weer gebruikt worden om (kleine) apparaten draaiende te houden. Voor het zover is, is er echter nog wel werk aan de winkel. Zo willen de onderzoekers hun vondst eerst nog verder verbeteren. Het volledige onderzoek van de wetenschappers is terug te vinden in het blad Nature Nanotechnology.

Bronmateriaal

"Berkeley Lab Scientists Generate Electricity From Viruses" - LBL.gov
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de site van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd