Wetenschappers ontwikkelen feelgood-glas

Wetenschappers hebben glas ontwikkeld dat extra blauw licht doorlaat. Het glas beurt mensen op, geeft mensen het idee dat ze beter kunnen presteren en verkleint zelfs de kans op ziektes.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers aan glas sleutelen. In het verleden hebben onderzoekers wel eens ramen ontwikkeld zonder reflectie. Dergelijke ramen zijn bijvoorbeeld handig voor etalages: u ziet niet uzelf, maar wat er achter het raam zit. Ook laten deze ramen extra veel licht door.

Blauw licht
Het licht dat deze ramen doorlaten, is het licht waar ons netvlies het meest gevoelig voor is. En hoewel dat natuurlijk heerlijk is, is het niet direct het licht dat we nodig hebben om ons goed te voelen. “Onze bioritmes worden niet bepaald door de golflengtes die de kamer het meest verlichten, maar door blauw licht,” vertelt Glaubitt.

WIST U DAT…

…er sinds kort glas is dat niet beslaat en zichzelf reinigt?

Open raam
En dus ontwikkelde hij samen met zijn collega’s glas dat juist blauw licht doorlaat. “Niemand heeft ooit nog zulk glas gemaakt.” Het geheim? Een coating die slechts 0,1 micrometer dik is. Die coating zorgt ervoor dat het glas voornamelijk licht met golflengtes tussen 450 en 500 nanometers doorlaat. En op die golflengtes is het effect van het blauwe licht het sterkst. “Het geeft je het gevoel alsof het raam de hele tijd open staat.”

Biologische klok
De extra hoeveelheid blauw licht heeft grote gevolgen voor ons mensen. “Er is een zenuw die het menselijk netvlies verbindt met de hypothalamus en dat is het controlecentrum voor het autonome zenuwstelsel,” legt onderzoeker Jörn Probst uit. Receptoren aan het eind van die zenuw zijn gevoelig voor blauw licht. Ze zetten het om in signalen die vervolgens naar een deel van ons brein dat dienst doet als onze biologische klok worden gestuurd. Eén van de dingen die daar op basis van de hoeveelheid blauw licht die binnenkomt, wordt geregeld is het melatonine-niveau. Een gebrek aan licht leidt tot meer melatonine en draagt bij aan slaap- en concentratieproblemen, depressies en andere psychologische problemen. Met glas dat meer blauw licht naar binnen haalt, kunnen we die problemen dus voorkomen of beperken. “De coating die we ontwikkeld hebben, geeft mensen het gevoel dat ze beter kunnen presteren en verkleinen de kans dat ze ziek worden.”

Het glas is heel geschikt om gebruikt te worden voor ramen. Het is met name handig voor gebouwen met kleine of weinig ramen of voor mensen die weinig buitenkomen. Dankzij de ramen met speciale coating worden zij namelijk toch nog aan voldoende blauw licht blootgesteld. Op dit moment zetten de ramen zo’n 79 procent van het licht door. Maar de onderzoekers willen dat percentage nog verder opkrikken naar zo’n 95 procent. Om dat te bewerkstelligen, willen ze de coating zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het glas aanbrengen.

Bronmateriaal

"Feel-good glass for windows" - Fraunhofer.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door epSos .de (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd