Wetenschap haalt elektriciteit uit het moeras

Twee onderzoekers van de universiteit van Wageningen hebben een wel heel verrassende bron van schone energie ontdekt: het moeras of de met grasachtige planten ingezaaide tuin. Ze ontwikkelden een brandstofcel die energie genereert uit de natuurlijke wisselwerking die in de bodem plaatsvindt.

De brandstofcel heeft de naam Plant-Microbiële Brandstofcel gekregen. Heel concreet haalt de brandstofcel energie uit de natuurlijke wisselwerking tussen levende plantenwortels en bodembacteriën. Planten produceren middels fotosynthese organische materialen. Een deel ervan gebruiken ze. Maar een groot deel (tot wel zeventig procent) scheiden ze via de wortels weer uit. Bacteriën in de bodem breken die organische materialen af. Wanneer ze met dat afbreken bezig zijn, komen elektronen vrij. De onderzoekers vangen die elektronen op.

Platte daken
De brandstofcel kan op diverse plekken aan de slag. In steden zou deze bijvoorbeeld op platte daken, begroeid met grasachtige planten, energie kunnen gaan verzamelen. Maar ook in grote moerassen kan de brandstofcel veel elektriciteit vinden. Ook rijstplantages zijn geschikt terrein voor de brandstofcel om aan het werk te gaan.

WIST U DAT…

Resultaat
De aanpak van de onderzoekers leverde tijdens experimenten al mooie resultaten op. Voor elke vierkante meter begroeiing weet de brandstofcel zo’n 0,4 Watt te leveren. Dat lijkt misschien niet zo heel veel, maar de onderzoekers verwachten dat nog wel iets op te kunnen krikken. In de toekomst zou dan naar 3,2 Watt per vierkante meter moeten gaan. Een snel rekensommetje leert dan dat het een interessante energiebron kan zijn. Een gemiddeld gezin met een jaarlijks verbruik van zo’n 2800 kWh, zou met een begroeid dak van 100 vierkante meter al uit de voeten kunnen.

Mooi alternatief
De onderzoekers hebben goede hoop dat hun Plant-Microbiële Brandstofcel straks daadwerkelijk op tal van plekken wordt toegepast. Ze wijzen erop dat niemand last heeft van deze methode van energieopwekking. Zo wordt – in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld het geval is met windmolens – de horizon niet vervuild. En ook hoeft de natuur of landbouw geen plaats te maken voor de energieopwekking, sterker nog: die twee worden gecombineerd.

Voor we de techniek straks op grote schaal toegepast zullen zien worden, is er nog wel werk aan de winkel. Zo willen de onderzoekers het systeem graag aanpassen zodat het volledig hernieuwbaar en duurzaam is. Ook willen ze nog verder experimenteren met het opvangen van elektronen. Door elektroden op een slimme manier om planten te plaatsen, kan de opbrengst worden verhoogd.

Bronmateriaal

Persbericht Wageningen University, nr. 90, 21 november 2012.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jeremy Vandel (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd